Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică

Concursul -se va desfasura in doua etape dupa cum urmeaza: .
a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiiror stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie , in data de 25 ianuarie 2018 oro 13;
– rezultatul verificarii dosarelor de inscriere  se va afisa la sediul Spitalului si concomitent pe pagina de internet
a spitalului in data  de 25 ianuarie 2018,ora 15;
– contestatiile privind proba de verificare a conditiilor stabilite in anuntul de concurs se pot depune pana in data de 26 ianuarie 201g ora 15  la Serviciul Resurse Umane;
– rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet a spitalului la data de 29 ianuarie 2018 ora 15:
b) etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de managetnent se va desfasura in data  dc 31 ianuarie 2018 ora 10.00 in sala de  Raport a Spitalului  Clinic  Municipal Cluj Napoca.

Vezii detalii