Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2018.html

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro