Ministerul Sănătății (MS) intenționează să achiziționeze carburant motorină, în cadrul proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015” – Cod SIPOCA 51 conform caietului de sarcini atașat.

SCRISOARE DE INTENTIE carburant

Caiet de sarcini_combustibil_10.12.2018

formulare declaratii L98