Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Str. Făgăraşului, nr.18. Reşiţa, jud. Caraş- Severin. în data de 21 februarie 2019, ora 10°°, desfaşurându-se în două etape:

  1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 13 februarie 2019, ora 10°°;
  2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa şi va avea loc în data de 21 februarie 2019, ora 10°°;
Anunt concurs manager

Bibiliografie

Teme-cadru