Ministerul Sănătăţii invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă de seringi și ace pentru administrarea intradermică a vaccinului BCG, conform caietului de sarcini anexat.

invitatie de participare

caiet de sarcini

formulare declaratii L98