Ministerul Sănătăţii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia serviciului de actualizare cadastru și carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 210657 din municipiului București, sectorul 6 și înscrierea în cartea funciară nr. 210657 a elementelor de descriere tehnică a imobilului: suprafață construită la sol, suprafață desfășurată, regim de înălțime, denumire.

invitatie de participare servicii cadastrale – 210657