Anunţ modificare calendar de concurs organizat pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr. C.C.Iliescu”.

Concursul va avea loc la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu”, Şos.Fundeni nr.258, sector 2,
Bucureşti, Sala Consiliu, in perioada: 02.05 – 17.05.2019, desfăŞurându-se în două etape:

  1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care se va desfăşura în data de 06.05.2019, etapa
    eliminatorie;
  2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor – cadru, în data de 13.05.2019.

Modificare calendar concurs manager