Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament  în Comuna Florești, județul Cluj, conform P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 176/27.11.2018, amplasat în comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 370-374, jud. Cluj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, bl.9b, Cluj-Napoca,  județul Cluj,  în zilele de luni – joi între orele 09:00-16:00  și vineri între orele 09:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Cluj,  Calea Dorobanților nr.99, bl9b, Cluj-Napoca, județul Cluj,  în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției  pentru Protecţia Mediului Cluj.