România a predat Finlandei Președinția Consiliului UE pe componenta Sănătate

 

România a predat Finlandei Președinția Consiliului UE pe componenta Sănătate
– Luxemburg, 14 iunie 2019
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea a prezidat astăzi, 14 iunie 2019, la
Luxemburg, Reuniunea Formală a miniștrilor Sănătății în cadrul Consiliului
UE.
„În domeniul sănătății, Președinția română a Consiliului UE a continuat
eforturile de a face progrese în ceea ce privește temele cu impact și
beneficii pentru starea de sănătate a pacienților din Uniunea Europeană.
Toate prioritățile Președinției române pe domeniul sănătății au abordat
subiecte de actualitate, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor și
a asistenței medicale pentru pacienți,  peste tot în Uniunea Europeană”, a
spus ministrul Pintea.
Agenda de astăzi a Consiliului de Sănătate a început cu adoptarea
„Concluziilor privind combaterea rezistenței la anti-microbiene”, propuse de
Președinția română și unanim susținute de Miniștrii de Sănătate ale Statelor
Membre.
Președinția României la Consiliul UE a organizat (1 martie 2019, București)
Conferința la nivel înalt cu titlul “Pașii următori pentru a transforma UE
într-o regiune de bune practici în combaterea rezistenței la antimicrobiene
prin abordarea O singură sănătate”.
Pe baza rezultatelor Conferinței a fost realizat documentul sinteză care a
stat la baza elaborării acestor Concluzii ale Consiliului, având  trei
obiective-cheie:
·       îmbunătățirea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor și
optimizarea utilizării antibioticelor în sectoarele uman, animal și de
mediu, sub umbrela “O singură sănătate”;
·       întărirea dezvoltării și implementării planurilor naționale de
acțiune;
·       încurajarea solidarității între țări prin activități comune de
combatere a rezistenței la antimicrobiene.
În plus, dezbaterile de pe parcursul Conferinței și de la nivelul Grupului
de lucru al Consiliului au dus la adăugarea în aceste Concluzii ale unor
elemente importante legate de: încurajarea cercetării şi dezvoltării de noi
antimicrobiene şi abordări alternative; sporirea conştientizării şi
înţelegerii rezistenței de către public, profesioniştii din domeniul
medical, fermeri şi veterinari; supravegherea rezistenței și consumului de
antimicrobiene atât în sectorul sănătăţii umane, cât şi în cel al sănătăţii
animalelor; lărgirea bazei de dovezi referitoare la dezvoltarea și
răspândirea rezistenței în mediu etc.
Tot astăzi, miniștrii Sănătății din UE au avut un schimb de opinii privind
„Facilitarea investițiilor pentru transformarea și îmbunătățirea sistemelor
de sănătate”.
Miniștrii au salutat această discuție privind investițiile în domeniul
Sănătății care este utilă și necesară pentru ca autoritățile din domeniul să
fie informate cu privire la oportunitățile oferite de diversele programe ale
Uniunii Europene pentru dezvoltarea acestui sector.
În cadrul dezbaterilor, miniștrii au subliniat faptul că fondurile UE
reprezintă un instrument valoros și o necesitate pentru dezvoltarea
sitemelor de sănătate.
Astăzi, Președinția română a informat Consiliul UE cu privire la situația
actuală în ceea ce privește propunerea de Regulamentul pentru evaluarea
tehnologiilor medicale.
Eforturile Romîniei s-au concentrat asupra a două dintre principalele arii
de colaborare la nivelul UE în acest domeniu, referitoare la consultările
științifice  comune și la identificarea tehnologiilor medicale emergente,
precum și la cadrul general de sprijin.
Ministrul Pintea a informat omologii din UE despre câteva din reuniunile
organizate de Președinția română.
„Pe lângă Reuniunea Informală a miniștrilor Sănătății din Statele Membre
ale UE la care au participat peste 140 de delegați din Statele Membre ale
Uniunii Europene, au mai fost organizate o serie de reuniuni și conferințe,
printre care Conferința de nivel înalt privind combaterea rezistenței
antimicrobine (AMR), Atelierul de lucru privind îmbunătățirea programelor de
vaccinare și creștere a acoperirii vaccinale în UE, Seminarul pe oncologie
privind detectarea timpurie și screening-ul de cancer, și Reuniunea de nivel
înalt privind sănătatea digitală (eHealth). Am convingerea că discuțiile
acestea vor avea o contribuție semnificativă la îmbunătățirea sănătății
publice în Europa”, a spus ministrul Pintea.
„România a dovedit că a avut o Președinție de succes în domeniul Sănătății,
cu progrese esențiale înregistrate pe teme de actualitate și cu impact
direct asupra pacientului. Aș dori să îi mulțumesc domnului comisar,
Vythenis Andriukaitis, pentru suportul acordat în această perioadă. A fost o
adevărată onoare să prezidez această reuniune de Consiliu și să abordez cu
omologii mei subiecte extrem de importante pentru cetățeni și, de ce nu,
pentru viitorul nostru!”, a spus ministrul Sănătății la final.
La finalul dezbaterilor, ministrul român al Sănătății a predat omologului
finlandez ștafeta Președinției la Consiliul Uniunii Europene. Sorina Pintea
le-a urat succes Președinției finlandeze si a asigurat de tot suportul
pentru continuarea agendei UE în urmatoarele 6 luni sub coordonarea
finlandeză.