Ministerul Sanatatii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia unui numar de 16 scaune vizitator in cadrul Proiectului:“ Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/SIDA- cod SMIS 126692”, project realizat cu sprijin financiar din FSE prin POCU conform specificatiilor tehnice anexate

Invitatie de participare scaune