Anunţ public

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, titular al proiectului „Construire Spital Regional de Urgență Craiovaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Craiova”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, strada Teilor nr.121 și 121A, județul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, strada Petru Rareș nr.1, în zilele de luni – joi între orele 08-16, și vineri între orele 08-14, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.