Consiliul de Administrate al Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon”, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Institutului National de Endocrinologie C.l. Parhon, din BUCURESTI, Bulevardul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1, sala de consiliu, etajul 1, camera 221, in perioada 30.08. -17.09.2019, desfasurandu-se in 2 etape:
a) Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidafi a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, ce va avea loc in data de 02.09.2019- etapa eliminatorie;
b) Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura pe baza bibliografiei $i a temelor cadru, in data de 11.09.2019.

Anunt concurs manager CI Parhon

REGULAMENT CONCURS