Publicatie privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist si farmacist specialist, din sesiunea 16 octombrie 2019

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Publicatie16.10.2019

Cerere

Ca urmare a indreptarii unei eroari materiale, prezenta arondare inlocuieste varianta afisata anterior.

Arondare_candidati-16-10.2019

comisii-spec20191016s

candidati-spec20191016