Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean Mures organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica

Concursul  pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, P-ța.Bernady Gyorgy nr.6 în perioada 12.08.2019 – 30.09.2019, desfășurându-se în  două etape:

  • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, care va avea loc până la data de  09.2019, ora 13,00 etapă eliminatorie;
  • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza  temelor cadru, în data de 25 septembrie 2019, începând cu ora 10,00.

Anunt concurs manager -S. C. J. Mures septembrie 2019