Consiliul de Administrate al Spitalului de Psihiatrie Voila, Campina, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila, Campina, str.Voila, nr. 114, in perioada 19.08.2019 – 14.10.2019, desfasurandu-se Tn doua etape:

  1. Etapa de verificare a Tndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite Tn anuntul de concurs, etapa ce va fi finalizata Tn data de 27.09.2019 – etapa eliminatorie.
  2. Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura pe baza temelor cadru, Tn data de 09.10.2019, ora 10,00.
Anunt concurs manager

Bibliografie

Teme cadru