Consiliului de Administraţie al Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică.

Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ”Ana Aslan”, din București, str. Căldărușani, nr. 9, sector 1, Sala Amfiteatru, parter, în perioada 07.10.2019 – 18.10.2019, desfăşurându-se în doua etape:

  1. Etapă de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 07.10.2019 – etapă eliminatorie;
  2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura pe baza bibliografiei si a temelor cadru, în data de 15.10.2019 – ora 10,00.
Anunt concurs manager

Bibliografie si teme proiect management