Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Lehliu-Gară organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică

Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Lehliu-Gară, str. Policlinicii nr. 1-2, judeţul Călăraşi, in perioada 30.09.2019 – 15.11.2019,  desfăşurându-se în doua etape :

  • Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in publicaţia de concurs, care va avea loc în data de 04.11.2019, etapă eliminatorie;
  • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfaşura la sediul spitalului, pe baza temelor cadru, în data de 12.11.2019, ora 10,00.

Anunt_concurs_manager

Bibliografie_manager