Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sighișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul Spitalului Municipal Sighișoara str. Zaharia Boiu, nr.40, iudețul  Mureș, în perioada 21.10.2019 – 11.12.2019, desfășurându-se în două  etape:

  1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 22.11.2019 –  etapă eliminatorie. 
  2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de managernent care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor- cadru în data de 04.12.2019 ora  10,00.

concurs manager

bibliografia Teme cadru