Consiliul de Administrație al Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Sângeorgiu de Pădure, Str. Livezilor, nr. 6, județul Mureș, în perioada 23.10.2019 – 06.12.2019, desfășurându-se în două etape:

  1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 25.11.2019 – etapă eliminatorie.
  2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de managernent care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor – cadru în data de 04.12.2019 ora 12,00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Anunt concurs manager

Regulament,bibliografie,teme