Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager-persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu,  str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4, Sala de curs, etaj 4, în perioada 09.12.2019-20.12.2019, desfăşurându-se în doua etape:

  1. Etapă de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 10.12.2019 – etapă eliminatorie;
  2. 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura pe baza bibliografiei si a temelor cadru, în data de 12.2019 – ora 10,00.

ANUNT CONCURS MANAGER, BIBLIOGRAFIE SI TEME