Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea

Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

  1. Direcția generală economică
  2. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior
  3. 2 posturi aferente funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

B.Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale

      1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

C.Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică

  1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

ANUNT examen promovare

formular inscriere la examen

Rezultatul selectiei dosarelor