Ministerul Sănătăţii 1. invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia prin cumpărare directă a 10 multifunctionale A4 conform specificatiilor tehnice din anexa I.

invitatie de participare achizitie multifunctionale 02.12.2019