Ministerul Sănătăţii cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, cod poştal 010024 invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția unui mijloc de transport in cadrul Proiectului:“ Crearea cadrului strategic si operational pentru planificarea si reorganizarea la nivel national si regional a serviciilor de sanatate”- cod SMIS 129165, conform caietului de sarcini anexat.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini mijloc transport

formulare declaratii