Home Home Home
         Informare > Cursuri, concursuri, examene > Certificate
 

Certificate:
PROGRAM
JOI
13:30 - 16:30


Ridicarea certificatelor se face de la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic
Str. George Vraca, nr. 9, sect. 1, cod 010146, Bucuresti

Ridicarea certificatelor se face de catre titular. Acesta se legitimeaza cu BI / CI.

Ridicarea certificatelor in numele altei persoane se poate face DOAR cu procura de la notar si BI / CI al persoanei imputernicite.

În cazurile în care, în vederea eliberării de către Ministerul Sănătăţii a documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state membre UE, solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă, aceştia vor prezenta Adeverinţa eliberată de unitatea sanitară de încadrare , întocmită numai după modelul de mai jos.

Precizăm că pentru datele înscrie în Adeverinţă, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.


M O D E L
Antetul unităţii (Logo)
Nr.de înregistrare, data


A D E V E R I N Ţ Ă


Se adevereşte prin prezenta că doamna /domnul……. medic/medic dentist/farmacist/specialist/primar in specialitatea……asistent medical generalist/asistent medical obstetrică-ginecologie este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcţia de…….. de la data de (zi, lună, an) până la data de…. (zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neântrerupt* activităţile profesionale pe această durată.


Funcţia,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ştampila unităţii.


___________ *) Acolo unde este cazul se vor menţiona perioadele privind Concediile medicale/creştere îngrijire copil ; Concediile fără plată ; Suspendare contract de muncă etc..


 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  Pagina 1 din 60  
 • CC MEDICI GATA 24 MARTIE 2015
  Publicat la data: 24-03-2015

 • Lista asist med 23.03.2015
  Publicat la data: 23-03-2015

 • CC MEDICI GATA 19.martie.2015
  Publicat la data: 19-03-2015

 • CC MEDICI GATA 10.martie.2015
  Publicat la data: 10-03-2015

 • CC GATA MEDICI 5 MARTIE 2015
  Publicat la data: 05-03-2015

 • Listă asistenți medicali 24.02.2015
  Publicat la data: 24-02-2015

 • CC MEDICI GATA 19.FEBRUARIE.2015
  Publicat la data: 19-02-2015

 • Lista asistenti medicali 10.02.2015
  Publicat la data: 16-02-2015

 • CC MEDICI GATA 10.FEBRUARIE.2015
  Publicat la data: 10-02-2015

 • Listă asistenți medicali 06.02.2015
  Publicat la data: 06-02-2015

 • Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate