Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 >>  Pagina 1 din 4  
 
Ordin privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006.
Contact: Monica Iasaila
021.3072.575
Afisat de la 16-09-2014 pana la 28-10-2014
OMS aprobare formulare L 113
Referat ANT
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac.
Contact: Vlad Negulescu
021 31610 79
Afisat de la 10-09-2014 pana la 22-10-2014
ordin modif OMS 861
referat OMS HTA
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 1546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice.
Contact: Cristiana Cîrlan
021.3072.556
Afisat de la 08-09-2014 pana la 20-10-2014
ordin formular contraventii
Referat de aprobare
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind completarea şi modificarea Ordinului Ministrului Sãnãtãţii nr.245 din 16 martie 2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul Naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţã în România.
Contact: Cristina Ionita
021.3072.536
Cristiana Spoeala
021.3072.536
Afisat de la 05-09-2014 pana la 17-10-2014
CaNaMed Octombrie 2014 (proiect)
CaNaMed Octombrie 2014 (proiect)-1
OMS Inghetare Octombrie 2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Contact: Andreea Enache
021.3072651
Afisat de la 05-09-2014 pana la 17-10-2014
proiect scanat
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate