Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 >>  Pagina 1 din 4  
 
Hotarare de Guvern privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unitățile sanitare din subordine
Contact: Roxana Ilie
021.3072.592
Afisat de la 09-10-2015 pana la 19-11-2015
NF
HG
ANEXA
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordonanta de urgenta pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2018, implementat de fundaţia Romanian Angel Appeal
Contact: Victoria Voinea
021.3072.653
Proiect OUG si NF


Ordin pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă, izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova
Contact: Mihai Farcas
021.3072.579
Afisat de la 07-10-2015 pana la 17-11-2015
Ordin Valea Spumoasa
Referat
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea datelor de identificare şi scăderea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordine, ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii
Contact: Florache Moise
021.3072.674
Afisat de la 07-10-2015 pana la 17-11-2015
NF modif date de identificare 05 10 2015
H G modif date de identificare 05 10 2015
Anexa HG modif date de identifi 05 10 2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Contact: Vlad Negulescu
021.3161.079
Costin Iliuta
021.3072.665
Afisat de la 06-10-2015 pana la 16-11-2015
NF
HG
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate