Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională












 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 >>  Pagina 1 din 4  
 
Ordin pentru completarea și modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245 din 16 martie 2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul Național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață in Romania
Contact: Cristiana Spoeala
021.3072.536
Cristina Ioniță
021.3072.551
Afisat de la 02-03-2015 pana la 10-04-2015
OMS Inghetare Aprilie 2015 (proiect)
CaNaMed Aprilie 2015 (proiect)
CaNaMed Aprilie 2015 (proiect)
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru aprobarea formularului cu regim special al procesului verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora.
Contact: Irina Gresaru
021.3072.552
Afisat de la 25-02-2015 pana la 07-04-2015
anexa1 contraventii
anexa 2 contraventii
anexa3 contraventii
ordin contraventii
referat contraventii
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Contact: Costin Iliuta
021.3072.665
Afisat de la 24-02-2015 pana la 06-04-2015
referat comun modificare Ordin 1301 20 02 2015-agreat-CNAS
Ordin Protocoale 18 02 2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac
Contact: Vlad Negulescu
021.3161.079
Afisat de la 20-02-2015 pana la 02-04-2015
OMS modificari 861
referat ordin modif 861
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman
Contact: Irina Gresaru
021.3072.552
Silvia Albastroiu
021.3161.079
Afisat de la 19-02-2015 pana la 01-04-2015
proiect OMS
referat de aprobare
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate