Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 4 5 >>  Pagina 1 din 6  
 
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1782/576 /2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Contact: Costin Iliuță
021.3072.665
Afisat de la 22-04-2015 pana la 02-06-2015
referat comun modificare Ordin 1782 20 04 2015 final
Ordin modif 1782 20 04 2015 final
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Contact: Isăilă Monica
021.3072.575
Afisat de la 21-04-2015 pana la 01-06-2015
Ordin transplant
referat ordin transplant
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015
Contact: Monica Isaila
021.3072.575
Afisat de la 20-04-2015 pana la 29-05-2015
NF taxe RNDVCSH-2015
Proiect HG taxe 2015 MI
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Contact: Irina Gresaru
021.3072.552
Afisat de la 17-04-2015 pana la 28-05-2015
referat aprobare lista c2 10 04 2015
Ordin comun MS CNAS modif completarea Ordin1605 875 (1) modif MS
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice
Contact: Monica Isăilă
021/307.25.75
monica.isaila@ms.ro
Afisat de la 16-04-2015 pana la 27-05-2015
referat ordin modif OMS698
OMS modif OMS 698
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate