Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2    Pagina 3 din 3  
 
Hotarare de Guvern privind modificarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Contact: Florache Moise
021.3072.674
Afisat de la 25-09-2014 pana la 05-11-2014
NF 03092014
HG modif.anexa 15 din HG 1705 3 sept 2014
Anexa 03.09.2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora și pentru aborgarea Ordinului ministrului sănătății nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora
Contact: Daniel Niculescu
021.3072.646
Afisat de la 25-09-2014 pana la 05-11-2014
ordin modificare OMS 1079
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind înfiinţarea Institutului Regional de Psihiatrie „Socola” Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi şi modificarea anexei 2 la HG nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Contact: Marieta Bardut
0213072623
marietab@ms.ro
Afisat de la 23-09-2014 pana la 04-11-2014
HG institut SOCOLA
NF la HG INSTITUT SOCOLA
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate