Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 >>  Pagina 1 din 2  
 
Hotarare de Guvern privind Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional
Contact: Iordache Gheorghe Cristian
021.3072.665
NF
HG, Anexa nr. 1 si 2


Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Contact: Irina Gresaru
021.3072.552
Afisat de la 13-04-2016 pana la 25-05-2016
referat de aprobare
ordin
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date
Contact: Irina Gresaru
021.3072.552
Slavu Benon
021.260.01.58.
Afisat de la 12-04-2016 pana la 24-05-2016
Referat de aprobare
Proiect de ordin
Anexe
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2006
Contact: Laura Malinetescu
0372309171
Afisat de la 05-04-2016 pana la 17-05-2016
NF proiect HG modificare Statut CNAS
Proiect HG modificare HG Statut CNAS cu modificari MS 2
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unitățile sanitare din subordine
Contact: Roxana Ilie
021.3072.592
Afisat de la 01-04-2016 pana la 13-05-2016
NF ACTUALIZARI 2016
HG ACTUALIZARE DATE
ANEXA ACTUALIZARI
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate