Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2    Pagina 3 din 3  
 
Ordin privind modificarea Anexei nr. 1-"Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice si paraclinice" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora.
Contact: dr. Beatrice Nimereanu
021.3072.602 / 021.3072.525
Afisat de la 25-06-2014 pana la 06-08-2014
Ordin
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea unor ordine ale ministrului sanatatii.
Contact: Monica Isaila
021.307.25.75
Afisat de la 25-06-2014 pana la 06-08-2014
referat ordin ms modificare ordine ms
OMS modificare ordine ms BC
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiții care fac parte din Proiectul ”Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”
Contact: Susana Matei
021.3072.640
Afisat de la 25-06-2014 pana la 06-08-2014
NF HG deseuri
Anexa 1 lista spitale
Caracteristici-indicatori-25.06.2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice
Contact: Marilena Chivu
021.307.26.15
Afisat de la 25-06-2014 pana la 05-08-2014
ORDIN MODIFICARE 698
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate