Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2    Pagina 3 din 3  
 
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.
Contact: Ana Maria TANASE
021.307.25.82
Afisat de la 10-06-2014 pana la 22-07-2014
referat
NORME OUG 2-AVIZE
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Contact: d-na Georgeta Bumbac
021.3072.658
Afisat de la 10-06-2014 pana la 22-07-2014
HG pentru trim. II 2014[1]
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume
Contact: Mariana Carstea
021.3072.565
Afisat de la 10-06-2014 pana la 22-07-2014
HG modif.HF 300
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind completarea si modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245 din 16 martie 2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul National al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania.
Contact: Cristina Ionita
021.307.25.36
Cristiana Spoeala
021.307.25.36
Afisat de la 06-06-2014 pana la 18-07-2014
3 Ordin CaNaMed Iulie 2014
Catalog Iulie 2014 Proiect
Catalog Iulie 2014 Proiect
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea art.5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.
Contact: dr. Marieana Ulmeanu
021.307.25.80
Afisat de la 06-06-2014 pana la 18-07-2014
REFERAT DE APROBARE OMS 323 03.06.2014
MODIFICARE OMS 323 din 2011 Art.5 prelungire plan de conformare pana la 31.12.2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate