Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2 4 >>  Pagina 3 din 4  
 
Ordin pentru modificarea Anexei I a Ordinului ministrului Sănătăţii Publice nr.1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare
Contact: Nimereanu Beatrice
021.3072.525
Afisat de la 09-07-2015 pana la 19-08-2015
Modif.denumire reabilitare
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Naţional de Sănătate Publică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
Contact: Iuliu Todea
021.3072.662
Afisat de la 08-07-2015 pana la 18-08-2015
Proiect HG Activitatea INSP
NF HG-Activitatea-2015 12 mai
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015
Contact: Doamna Valentina Diaconu
0372309292
Afisat de la 08-07-2015 pana la 18-08-2015
OrdinModificare-388Medicamente-02.07.2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015
Contact: Doamna Valentina Diaconu
0372309292
Afisat de la 08-07-2015 pana la 18-08-2015
Nota Fundamentare HG
ProiectModificare HG 400-2014-Medicamente-02.07.2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Contact: dna Adameşteanu V.
0372309126
Afisat de la 02-07-2015 pana la 12-08-2015
HG si NF inventar anexa 31
Anexa 1-actualizata martie 2015
Anexa 2-actualizata martie 2015
Anexa 3-actualizata martie 2015-1
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate