Intrari dupa Bogdan Roman

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare functiilor publice vacante de executie si de conducere

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare functiilor publice vacante de executie si de conducere: Functii publice de conducere: 1 .Directia relatii cu presa, afaceri europene, relatii Internationale: Serviciul relatii cu presa si relatii publice: Set serviciu- poz.11 Agenda nationals de programe: Director adjunct- poz.2 Functii publice de executie: Directia relatii cu […]

Consiliul de administratie al spitalului „Dr Eugen Nicoara” Reghin organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal  „Dr Eugen Nicoara” Reghin, str. Spitalului, nr. 20, Judet Mures, în perioada 12.9.2019 – 31.10.2019, desfăşurându-se în doua etape: Etapă de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 15.10.2019 – etapă eliminatorie; Etapa de […]

Ministerul Sănătăţii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul evaluarii pentru imobilului pe care va fi construit Spitalul Regional de Urgență Craiova, identificat prin nr. cadastral 235388, înscris în cartea funciară nr. 235388 Craiova, precum și achiziția de servicii de expertiză tehnică a construcțiilor, a amenajărilor la terenuri și a altor active fixe din cadrul imobilului

invitatie de participare servicii de consultanta si expertiza 09.09.2019