Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Data: 18.04.2017

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie de:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Directia politica medicamentului si a dispozitivelor medicale-Compartiment autorizare si monitorizare unitati farmaceutice;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 14 aprilie-21 aprilie 2017, orele 09:30-14:00, la sediul Ministerului Sănătății din intrarea Cristian Popișteanunr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, respectiv, Biroul salarizare si incadrari personal-etaj 3, biroul 345, telefon 0213072603; 0213072605.

      Probele stabilite pentru concurs se vor desfasura la sediul Ministerului Sanatatii (intrarea Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, Bucuresti), astfel:

 • Selectie dosare:24.04.2017
 • Proba scrisa :27.04.2017, ora 11:00;
 • Interviul-data sustinerii interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor probei scrise.

Vezi detalii

 

Data: 07.04.2017

A. Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale

 1. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

B. Agenția națională pentru programe de sănătate

 1. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

C. Centrul operativ pentru situații de urgență

 1. post aferent funcției publice de execuție: inspector clasa I, grad profesional principal

Vezi detalii

Data:17.02.2017

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante de execuție,  după cum urmează :

Direcția generală resurse umane, juridic și contencios

Serviciul elaborare, avizare acte administrative, reglementare legislație europeană

 

 •  1 post consilier pentru afaceri europene – vacant

 

Vezi detalii

Rezultat selectie dosare 13.03.2017

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Data: 10.02.2017

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii:

Unitatea de implementare și coordonare programe:

Compartiment monitorizare, evaluare și sesizări nereguli

1 post consilier juridic, grad profesional superior

 

Vezi detalii

Rezultat selectie dosare

Ministerul Sănătăţii

organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare functiilor publice de executie:

 Compartimentul Relatia cu Parlamentul:

1 post de consilier clasa I, grad profesional superior

Directia generala resurse umane, juridic si contencios-3 posturi, astfel:

 

Serviciul elaborare, avizare acte administrative, reglementare legislatie europeana:

 • 1 post de consilier juridic clasa I, grad profesional superior

Serviciul elaborare, avizare acte administrative, reglementare legislatie europeana:

 • 1 post de consilier juridic clasa I, grad profesional principal

Serviciul contencios-administrativ:

 • 1 post de consilier juridic clasa I, grad profesional superior;

 

Agentia nationala pentru programe de sanatate

 • 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior.

Vezi detalii

Rezultate selectie dosare

Afisare proba scrisa