Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

 1. Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale
 2. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior
 3. Centrul operativ pentru situații de urgență

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

 1. Inspecția Sanitară de stat. Compartiment inspecția furnizorilor de servicii medicale

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

 1. Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale
 2. post aferent functiei publice de executie:consilier clasa I, grad profesional principal
 3. Serviciul audit public
 4. post aferent functiei publice de executie:consilier clasa I, grad profesional principal
 5. Direcția generală economică

1.post aferent functiei publice de executie:consilier  clasa I, grad profesional principal

ANUNTexamen promovare

formular inscriere la examen (pdf)

formular inscriere la examen (word)

 

Anunt concurs

Bibliografie concurs

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Rezultatul contestațiilor depuse ca urmare a studierii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Respingere dosar Petrisor Daniela Hortenzia

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de manager general de SAJ

Rezultatul contestatiilor depuse ca urmare a testului de verificare

Repartizarea candidatilor la proba de sustinere a proiectului de management

Note obținute la proba de sustinere a proiectului de management

Note obținute la proba de sustinere a proiectului de management

Note obținute la proba interviului pentru concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-llfov

Proces verbal privind rezultatul contestaţiilor depuse ca urmare a rezultatului final la concursul pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulantă Bucuresti-llfov

Potrivit alin. 3 al art. 24 din Ordinul ministrului sănătății nr. 611/2017 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, candidatii vor depune  la dosarul de concurs proiectul de management, dupa cum urmeaza;

(3) Proiectul de management se depune la dosar în 3 exemplare identice, astfel:

    – fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un plic A4 de culoare albă, care nu va mai purta niciun alt înscris;

    – cele 3 plicuri de culoare albă, fără niciun înscris pe ele, care conţin câte un exemplar al proiectului de management, se vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va înscrie numele candidatului”

 1. Direcția management și structuri sanitare:
 • 1 post consilier clasa I grad profesional principal-Compartiment structuri sanitare.
 • Condiții specifice de ocupare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minumum 5 ani;

 

 1. Direcția generală jurídică și resurse umane:
 • 1 post consilier clasa I grad profesional superior-Birou încadrări personal;
 • condiții specifice de ocupare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minumum 9 ani.

 

 • 2 posturi consilier juridic clasa I grad profesional superior Serviciul avizare acte normative.
 • condiții specifice de ocupare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă, în domeniul stiințelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minumum 9 ani.

Vezi detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Coordonare a Implementării Fondului Tematic pentru Fondul de Reformă în Probleme de Sănătate anunţă organizarea selecţiei pentru postul de ofiţer financiar, în limita unei jumătăți de normă, în cadrul Contractului privind Fondului Tematic de Reformă în Probleme de Sănătate, încheiat între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare şi Ministerul Sănătăţii.

 

Anunt de recrutare cu atributii eng 1 rezultate selectie ofiter financiar