Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare functiilor publice vacante de executie si de conducere:

 1. Centrul de resurse umane in sanatate publica:

Birou evaluare si pregatire profesionala:- consilier clasa I grad profesional debutant-poz 16

 • consilier clasa I grad profesional asistent-poz 25
 • consilier clasa I grad profesional principai-poz 28
 • consilier clasa I grad profesional asistent-poz 27
 1. Unitatea de Politici Publice – consilier clasa i grad profesionai asistent-poz 2
 2. Directia generala de asistenta medicala si sanatate publica:
 • Serviciul de asistenta medicala si planificare strategica- Unitatea de planificare strategica
 • consilier clasa I grad profesional asistent-poz 5
 • Compartiment de asistenta medicala primara si ambulatorie
 • consilier clasa l grad profesional principal-poz 10
 • Compartiment de asistenta medicala spitaliceasca
 • inspector clasa i grad profesional superior-12
 • Unitatea de politici. supraveghere si monitorizarea a factorilor de risc din mediul de viata
 • inspector clasa I grad profesional superior-poz 26
 • consilier clasa I grad profesional debutant-poz 33
 1. Directia achizitii, patrimoiu si IT:
 • Compartiment achizitii: – consilier clasa I grad profesional superior-poz 8

– consilier clasa l grad profesional superior-poz 9

 • Compartiment infrastructuri sanitare: – consilier clasa I grad profesional superior-poz 11
 1. Directia politica medicamentuiui si a dispozitivelor medicate:
 • Compartiment farmaceutic si dispozitive medicale:- consilier clasa I grad profesional superior-poz 13
 1. Inspectia sanitara de stat:
 • Compartiment inspectia furnizorilor de servicii medicale- consilier clasa I grad profesional superior- poz 2

– consilier clasa l grad profesional asistent- poz 7

– Serviciul inspectia in sanatate publica – consilier clasa I grad profesional principal-poz 14

 • consilier clasa l grad profesional asistent-poz 15
 • consilier clasa I grad profesional asistent-poz 16
 1. Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale
 • consilier clasa I grad profesional asistent-poz 1
 1. Serviciul de avizare interministeriala si preqatire sedinte de Guvern
 • Birou avizare interministeriala- consilier clasa l grad profesional superior-poz 15
Anunt Concurs Formular inscriere DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SECURITATE Rezultat selectie dosare Rezultat proba scrisa Rezultatul contestatiilor Rezultat proba interviu Rezultat contestatie interviu Rezultat final concurs

Ministerul Sanatafii

organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante corespunzatoare
functiiior publice vacante de executie si de conducere:

 1. Directia generala economica:
 • Serviciul contabilitate-sef serviciu
 • Birou de finantare a investitiilor-sef birou
 • Birou suport logistic-sef birou
 1. Directia generala iuridica si resurse umane:

Serviciul avizare acte normative-consilier juridic clasa I grad profesional superior

-consilier juridic clasa I grad profesional superior -consider juridic clasa I grad profesional asistent -consilier juridic clasa I grad profesional principal

Directia generala juridica si resurse umane:

Birou incadrari personal -consilier clasa I grad profesional superior

-consilier clasa I grad profesional superior -consilier clasa I grad profesional asistent

 1. Directia management si structuri sanitare:

Compartiment management drepturi salariale: consilier clasa I grad profesional superior

 • consilier clasa I grad profesional superior
 • consilier clasa I grad profesional asistent
 • consilier clasa I grad profesional asistent

Compartiment structuri sanitare:                       – consilier clasa I grad profesional principal

 1. Servicul audit public: – auditor clasa I grad profesional superior

– auditor clasa I grad profesional superior

Compartiment metodologie urmarire recomandari- auditor clasa I grad profesional superior

 

Anunt Concurs Formular inscriere DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SECURITATE Rezultate Selectie Dosare Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Directiei Generale Juridice si Resurse Umane Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante – 23.09.2019 Rezultat contestatie proba scrisa-consilier juridic principal-Serviciul avizare acte normative Rezultat contestatie proba scrisa auditor superior Rezultate proba interviu-concurs 23.09.2019 Rezultate proba interviu 23.09.2019 Rezultate finale

Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

 

 1. Direcția generală economică
 2. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior

B Direcția achiziții, patrimoniu și IT

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional principal

 1. Centrul de resurse umane în sănătate publică

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

D.Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale

      1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

      1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional principal

     1 post aferent funcției publice de execuție: referent clasa III, grad profesional superior

 1. Direcția control și integritate

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

 1. Direcția management și structuri unități sanitare

        2 posturi aferente funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

 

 

G.Unitatea de implementare și coordonare programare

  1 post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

 1. Serviciul audit public
 • post aferent funcției publice de execuție: auditor clasa I, grad profesional superior

 

 1. Serviciul medicină de urgență

 2 posturi aferente funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional principal

ANUNT examen promovare formular inscriere examen de promovare a funcționarilor publici Rezultat selectie dosare Rezultate proba scrisa Rezultat proba interviu Rezultate finale

Ministerul Sănătății organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile pentru promovare, pe domeniile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

A. Direcția generală economică

 1. post aferent funcției publice de execuție: consilier clasa I, grad profesional superior

B. Direcția achiziții, patrimoniu și IT

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional superior

C. Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale

1 post aferent funcției publice de execuție: consilier  clasa I, grad profesional principal

 

ANUNT examen promovare
 1. Condiţiile generale de participare la concurs:
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţiile specifice de participare la concurs:
 1.   Consilier gr.IA, poziția 3: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiintelor economice; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-manager proiect.
 2. Consilier gr.IA, poziția 6: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-expert achizitii publice.
 3. Consilier gr. IA, poziția 7 : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-manager proiect; Locul muncii va fi in cadrul Directiei de Sanatate Publica Iasi, judetul Iasi.
 4. Consilier gr.IA, poziția 8: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs-manager proiect; Locul muncii va fi in cadrul Directiei de Sanatate Publica Dolj, judetul Dolj, localitate Craiova.
 5. Consilier gr.IA, poziția 9: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs manager proiect;Locul muncii va fi in cadrul Directiei de Sanatate Publica Cluj, judetul Cluj, localitate Cluj-Napoca.
 6. Consilier gr.IA, poziția 10: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul inginerie civila, specializarea constructii civile, industriale si agricole; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani;absolvent curs-manager proiect
 7. Consilier gr.IA, poziția 11: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti aplicate, specializarea inginerie medicala/bioinginerie/echipamente si sisteme medicale; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani;
 8. Consilier gr.IA, poziția 12: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul sanatate-specializarea medicina;vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6,5 ani; absolvent curs management sanitar si curs manager proiect.

 

anunt privind scoaterea la concurs- depart.presed rezultate selectie dosare 16.11.2018 Rezultate proba scrisa Rezultatul contestatiilor la proba scrisa Rezultat proba interviu Rezultare finale