Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

  1. Direcția management și structuri sanitare:
  • 1 post consilier clasa I grad profesional principal-Compartiment structuri sanitare.
  • Condiții specifice de ocupare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minumum 5 ani;

 

  1. Direcția generală jurídică și resurse umane:
  • 1 post consilier clasa I grad profesional superior-Birou încadrări personal;
  • condiții specifice de ocupare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minumum 9 ani.

 

  • 2 posturi consilier juridic clasa I grad profesional superior Serviciul avizare acte normative.
  • condiții specifice de ocupare:studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă, în domeniul stiințelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minumum 9 ani.

Vezi detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa Rezultate Contestatii

Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Coordonare a Implementării Fondului Tematic pentru Fondul de Reformă în Probleme de Sănătate anunţă organizarea selecţiei pentru postul de ofiţer financiar, în limita unei jumătăți de normă, în cadrul Contractului privind Fondului Tematic de Reformă în Probleme de Sănătate, încheiat între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare şi Ministerul Sănătăţii.

 

Anunt de recrutare cu atributii eng 1 rezultate selectie ofiter financiar

În conformitate cu prevederile art. 148 și art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2 ) , cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătății anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant corespuntor unei funcţii publice de execuţie, după cum urmează:

  • Consilier clasa I, grad profesional superior – 1 post (Serviciul avizare interministerială și pregătire ședințe de Guvern);

Vezi detalii

rezultate selectie dosare si stabilire data susținere interviu FISA POST la serviciul avizare interministerială și pregătire ședinte de Guvern Rezultat interviu

 

În conformitate cu prevederile art. 148 și art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2 ) , cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătății anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant corespuntor unei funcţii publice de execuţie, după cum urmează:

  • Consilier juridic, grad profesional superior – 1 post (Direcția generală juridic, resurse umane și salarizare, Serviciul avizare acte normative);

Vezi detalii

AFISARE REZULTAT SELECTIE DOSARE SI DATA INTERVIULUI REZULTAT INTERVIU TRANSFER LA CERERE 03.11.2017