Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Coordonare a Implementării Fondului Tematic pentru Fondul de Reformă în Probleme de Sănătate anunţă organizarea selecţiei pentru postul de ofiţer financiar, în limita unei jumătăți de normă, în cadrul Contractului privind Fondului Tematic de Reformă în Probleme de Sănătate, încheiat între Consiliul Federal Elveţian, reprezentat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare şi Ministerul Sănătăţii.

 

Anunt de recrutare cu atributii eng 1 rezultate selectie ofiter financiar

În conformitate cu prevederile art. 148 și art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2 ) , cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătății anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant corespuntor unei funcţii publice de execuţie, după cum urmează:

 • Consilier clasa I, grad profesional superior – 1 post (Serviciul avizare interministerială și pregătire ședințe de Guvern);

Vezi detalii

rezultate selectie dosare si stabilire data susținere interviu FISA POST la serviciul avizare interministerială și pregătire ședinte de Guvern Rezultat interviu

 

În conformitate cu prevederile art. 148 și art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2 ) , cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătății anunță ocuparea prin transfer la cerere a unui post vacant corespuntor unei funcţii publice de execuţie, după cum urmează:

 • Consilier juridic, grad profesional superior – 1 post (Direcția generală juridic, resurse umane și salarizare, Serviciul avizare acte normative);

Vezi detalii

AFISARE REZULTAT SELECTIE DOSARE SI DATA INTERVIULUI REZULTAT INTERVIU TRANSFER LA CERERE 03.11.2017

Data: 20.07.2017

„Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, astfel:

 1. Direcţia management si structuri sanitare:
 • 1 post consilier asistent-Compartiment elaborare si implementare reglementari privind organizarea si funcţionarea unităţilor sanitare, repartizare si monitorizare;
 • 1 post consilier asistent- Compartiment structuri sanitare.
 1. Direcţia politica medicamentului si a dispozitivelor medicale:
 • 1 post consilier débutant-Compartiment autorizare si monitorizare unităţi farmaceutice;
 • 1 post consilier asistent-Compartiment preturi medicamente si strategii de calcul a acestora.
 1. Centrul de resurse umane in sănătate publica:
 • 1 post consilier débutant-Compartiment de recunoaştere a calificărilor si reglementare;
 • 1 post consilier debutant-Birou evaluare si pregătire profesionala.
 1. Direcţia generala programe:
 • 1 post consilier asistent-Serviciul investiţii si achiziţii;
 • 1 post consilier asistent-Serviciul medicina de urgenta.
 1. Direcţia patrimoniu si IT:
 • 1 post consilier asistent-Compartiment IT
 • 1 post consilier debutant-Serviciul patrimoniu.
 1. Direcţia asistent medicala si sănătate publica:
 • 1 post consilier debutant–Unitatea de politici, supraveghere si monitorizare a factorilor de risc din mediul de viata.
 1. Directia generala juridic, resurse umane si salarizare:
 • 1 post consilier juridic asistent-Serviciul avizare acte normative;
 • 1 post consilier juridic principal-Serviciul avizare acte normative.
 • 2 posturi consilier juridic principal-Serviciul contencios administrativ.
 • 1 post consilier juridic asistent-Serviciul contencios administrativ.
 • 1 post consilier superior-Birou salarizare si încadrări personal.
 1. Serviciul integritate-1 post consilier asistent.

 

 

Vezi detalii

formulare de inscriere concurs 22.08.2017 ANUNT AMANARE CONCURS Selectie dosare Rezultate Proba Scrisa REZULTATE CONTESTATII PROBA SCRISA Rezultatul probei interviului organizat in data de 04.09.2017 REZULTAT FINAL

Data: 04.07.2017

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, după cum urmează:

 • 1 post de consilier grad IA–Directia Patrimoniu si IT-Compartiment infrastructuri sanitare;
 • 1 post de consilier grad IA- Directia generala asistenta medicala si sanatate publica-Unitatea de politici, supraveghere si monitorizare a factorilor de risc din mediul de viata;
 • 1 post de consilier gradul II–Directia generala economica-Serviciul contabilitate

Vezi detalii

rezultat selectie dosare de afisat Rezultate proba scrisa Rezultat interviu rezultat final