Ministerul Sanatatii (MS) intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru evenimente pentru specialiștii străini și români ce vor desfășura misiuni medicale la București, la Spitalul Marie S. Curie, in perioadele 15-25 septembrie, 13-23 octombrie, 3-13 noiembrie 2019, conform anexei 1, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) si art. 68 alin. ( 2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Scrisoare de intentie – achizitie servicii de evenimente 21.08.2019

Comunicare privind prelungirea termenului de depunere oferte pentru achizitia de servicii de inchiriere spatii

comunicare prelungire termen de depunere oferte – servicii inchiriere spatii

Ministerul Sanatatii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru serviciile unei firme autorizate in Programul „RABLA 2019″ Tn scopul colectarii §i valorificarii urmatoarelor autoturisme din parcul auto al MS:

invitatie de participare – servicii de colectare si valorificare autoturisme 20.08.2019

Ministerul Sanatatii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de servicii de intretinere si de reparare in interiorul sediului Ministerului Sanatatii, conform specificatiilor tehnice anexate

invitatie de participare – achizitie servicii de reparare si intretinere interior MS

Specificatii tehnice – servicii de intretinere si reparare interior MS

Ministerul Sănătății intenționează să achiziționeze servicii cadastrale în vederea întocmirii documentației de dezmembrare a imobilului identificat cu nr. cadastral 272780 din municipiul București, sectorul 1, în imobilul identificat prin anexa nr. 1 la HCGMB nr. 332/30.08.2017 și în imobilul identificat prin anexa nr. 2 la HCGMB nr. 332/30.08.2017.

invitatie de participare_1

Ministerul Sănătății (MS) intenționează să achiziționeze servicii cadastrale în vederea întocmirii documentației de dezmembrare în două loturi a imobilului identificat cu nr. cadastral 272780 din municipiul București, sectorul 1

invitatie de participare

Ministerul Sanatatii invita persoanele juridice sa depuna oferte pentru achizitia de servicii de inchiriere spatii conform caietului de sarcini atasat.

invitatie de participare achizitie servicii de inchiriere 30.07.2019

caiet de sarcini – servicii de inchiriere 30.07.2019

Ministerul Sănătăţii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de servicii cadastrale in vederea intocmirii documentatiei de dezmembrare in doua loturi a imobilului identificat cu nr. cadastral 272780 din municipiului București, sectorul 1

invitatie – servicii dezmembrare imobil 272780

Ministerul Sănătăţii invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia prin cumpărare directă a 8 multifunctionale A4 conform specificatiilor tehnice din anexa I.

invitatie de participare achizitie multifunctionale A4

Ministerul Sănătăţii invită operatorii economici să depună oferte pentru achizitia prin cumpărare directă de produse de papetarie – birotica, în cadrul programului „Provocari in sanatatea publica la nivel european”

invitatie de participare achizitie papetarie 10.07.2019