Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE

A SPECIALISTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP TINTA PE COMPONENTA DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARA INTEGRATA

PROIECT: CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de inscriere in vederea recrutarii selectiei specialistilor – asistent medical comunitar si mediator sanitar – grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, in cadrul Proiectului CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul judetean al activitatii de asistenta medicala comunitara de la sediul DSP Judeteana/ persoana cu atributii, de coordonare judeteana a activitatii de asistenta medicala comunitara pentru cazurile in care nu este desemnat un coordonator jutefean conform legislatiei specifice.

Anunt_selectie_SCI_

Cerere_recrutare_Proiect_SCI_MS

lista AAPL

Rezultat selectie dosare – asistenti medicali comunitari

Rezultat selectie dosare – mediator sanitar

Rezultatul contestației la selecția dosarelor depuse pentru recrutarea și selecția specialiștilor –  asistențil medicali comunitari

Rezultate finale asistenti medicali conunitari

Rezultate finale mediatori sanitari

Rezultatulele procedurii de soluţionare a contestaţiei pentru incheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015”

Data: 21 februarie 2017

Rezultatulele procedurii de soluţionare a contestaţiei

Rezultatul procedurii de selectie pentru incheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015” Candidatul declarat respins poate depune contestatie pana in data de 21.02.2017 ora 16

Data:20.02.2017

Rezultatele procedurii de selectie pentru incheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare
aferente implementării proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015” – în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standardecomune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, măsura IP3/2016 – „Sprijin pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBR, planul de măsuri pentru implementarea managementului calității 2016 – 2020 și planul de măsuri de simplificare pentru cetățeni”

Rezultat selectie partener comisie 20.02.2017

Clarificări anunț – Ministerul Sănătății anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015”.

Publicat astazi 17.02.2017

Clarific_anunt MS_17.02.2017

Anexa 3 anunt

Anexa 4 anunt

 

 

Ministerul Sănătății anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015”.

Data: 10 februarie 2017

Pesoană contact: Mihai Constantinescu

Telefon: 021-307.25.16

În contextul lansării cererilor de proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, măsura IP3/2016 – „Sprijin pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBR, planul de măsuri pentru implementarea managementului calității 2016 – 2020 și planul de măsuri de simplificare pentru cetățeni”Ministerul Sănătății anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015”.

Anunt selectie parteneri proiecte POCA_MS_ONG