Consiliului de Administraţie al Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică.

Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ”Ana Aslan”, din București, str. Căldărușani, nr. 9, sector 1, Sala Amfiteatru, parter, în perioada 07.10.2019 – 18.10.2019, desfăşurându-se în doua etape:

  1. Etapă de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 07.10.2019 – etapă eliminatorie;
  2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura pe baza bibliografiei si a temelor cadru, în data de 15.10.2019 – ora 10,00.
Anunt concurs manager

Bibliografie si teme proiect management

 

Consiliul de Administrate al Spitalului de Psihiatrie Voila, Campina, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Voila, Campina, str.Voila, nr. 114, in perioada 19.08.2019 – 14.10.2019, desfasurandu-se Tn doua etape:

  1. Etapa de verificare a Tndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite Tn anuntul de concurs, etapa ce va fi finalizata Tn data de 27.09.2019 – etapa eliminatorie.
  2. Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura pe baza temelor cadru, Tn data de 09.10.2019, ora 10,00.
Anunt concurs manager

Bibliografie

Teme cadru

Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean Mures organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica

Concursul  pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, P-ța.Bernady Gyorgy nr.6 în perioada 12.08.2019 – 30.09.2019, desfășurându-se în  două etape:

  • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, care va avea loc până la data de  09.2019, ora 13,00 etapă eliminatorie;
  • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului pe baza  temelor cadru, în data de 25 septembrie 2019, începând cu ora 10,00.

Anunt concurs manager -S. C. J. Mures septembrie 2019

Consiliului de Admmistratie al Centrului Medical de Evaluare, Terapie, Educatie Medicala Specifica Recuperare Pentru Copii si Tineri „Cristian Serban” Buzias organizaza concurs pentru ocuparea postului de manager – persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Centrului Medical de Evaluare, Terapie, Educatie Medicala Specifica si Recuperare pentru Copii si Tineri „Cristian Serban,, Buzia§ in perioada 09 – 25 septembrie 2019, desfasurandu-se in 2 etape:

  1. Etapa de verificare a tndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in animtul de concurs, ce va avea loc in data de 09.09.2019 – etapa elimmatorie;
  2. Etapa de susfinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfiisura pe baza bibliografiei si a temelor cadru, in data de 19 septembrie 2019

Anunt concurs manager

Consiliul de Administrate al Institutului National de Endocrinologie „C.I. Parhon”, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Institutului National de Endocrinologie C.l. Parhon, din BUCURESTI, Bulevardul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1, sala de consiliu, etajul 1, camera 221, in perioada 30.08. -17.09.2019, desfasurandu-se in 2 etape:
a) Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidafi a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, ce va avea loc in data de 02.09.2019- etapa eliminatorie;
b) Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura pe baza bibliografiei $i a temelor cadru, in data de 11.09.2019.

Anunt concurs manager CI Parhon

REGULAMENT CONCURS

Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal organizează concurs pentru pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică

Concursul va avea loc la sediul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal, desfasurandu-se in doua etape:

1.etapa de verificare indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc pe data de  02.09.2019, ora 11- etapa eliminatorie;

2.etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul spitalului, pe baza temelor- cadru in data de 10.09.2019, ora 10.00.

Inscrierea la concurs a candidatilor se face la sediul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, pana in data de 27.08.2019 la Compartimentul Resurse Umane

anunt concurs manager ICUTR

calendar concurs manager

 

Consiliul de Administrate al Spitalulului Municipal de Urgenţă Roman organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoand fizica,

Concursul va avea loc la SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN, cu sediul în municipiul Roman, str.Tineretului, nr. 28, jud.Neamţ, în perioada 19.07.2019 – 12.09.2019,   desfăşurându-se în două etape:

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă ce va fi finalizată în data de 29.08.2019 – etapă eliminatorie;

2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor cadru in data de 09.09.2019, orele  10,00, etapă ce se va finaliza în 12.09.2019.

Anunt concurs manager

Consiliul de Administrație al la Spitalul Clinic de Urgență București organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, Bucuresti, sala Biblioteca parter, in perioada 19.08-06.09.2019 desfasurandu-se în 2 etape:

– Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidati a condițiilor stabilite în anunțul de concurs ce va avea loc în data de 23.08.2019 – etapa eliminatorie;

– Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfasura pe baza temelor cadru, în data de 03.09.2019 ora 10:00.

 

Anunt concurs manager

Consiliul de Administrate al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica

Concursul se va desfasura in doua etape la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Strada R.S. Campiniu nr. 21, dupa cum urmeaza:

  1. Etapa de verificare a indeplinrii de catre candidati a condifiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie;
  2. Etapa de sustinere si evaluare a proiectului de management.

anunt concurs manager

bibliografie