ANUNȚ – Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică si Balneaclimatologie organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoana fizică

Data:05.04.2017

Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Organizează concurs.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatore în data de 8 Mai 2017;

b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Vezi detalii

ANUNȚ – Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoana fizică.

Data: 05.04.2017

Concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital

Jn conformitate cu OMS. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial), Partea (, nr. 1073 din 30 decembrie 2016 şi potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr.226 din 22.03.2017, Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoana fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi situat în strada Varianta Nord, nr.2, Călăraşi, judeţul Călăraşi – în perioada 09.05.2017 -18.05.2017, desfăşurări du-se în două etape:

1,    Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 09.05.2017, etapa eliminatorie;

2,   Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor- cadru, îu data de 18.05.2017, ora 10:00

 

Vezi detalii

Bibliografie

ANUNȚ – Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Sapunari organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

Data: 05.04.2017

Concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital

In conformitate cu O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din spitalele publice din reţeaua proprie-a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 1073 din 30 decembrie 2016 şi potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr.226 din 22.03.2017, Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Sapunari organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

 

Vezi detalii

ANUNȚ – Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgentă Reşiţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică,

Data: 03.04.2017

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgentă Reşiţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică,

În conformitate cu prevederile Ordinului MS. nr. 1520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi a Dispoziţiei nr. 9 din 13 ianuarie 2017 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin

 

Vezi detalii

 

ANUNȚ – Consiliul de administrație al Preventoriului TBC de Copii ILISUA organizează concurs pentru ocuparea funcșiei de manager – persoană fizică

Data: 03.04.2017

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL PREVENTORI ULUI TBC DE COPII ILISUA  JUDEŢUL BISTRIŢA NASAUD

ORGANIZEAZĂ CONCURS
In conformitate cu prevederile ORD.M.S.nr.l520/2016 pentru ocuparea funcţiei de manager – persoana fizica
Concursul se va desfăşura la sediul Preventoriului TBC de copii Ilisua, nr.268,judetul Bistriţa Nasaud in data de 22 MAI 2017

 

Vezi detalii

Bibliografie manager

ANUNŢ Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager.

Data: 23.03.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi, Calea Bucovinei nr. 34A, judeţul Suceava, în perioada 17.04.2017 -28.04.2017, desfăşurându-se în două etape:

  1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 04.2017, etapă eliminatorie;
  2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor-cadru, în data de 04.207, ora 10:00.

Vezi detalii

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică pentru Spitalul Municipal Turda

Data: 21.03.2017

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Turda organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica pentru Spitalul Municipal Turda, in conformitate cu prevederile Ord. M.S.nr. 1520/2016.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Turda str. Andrei Muresanu nr. 12-16, in perioada 24-28 aprilie 2017.

Vezi detalii

Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1520/2016, pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Concursul se va desfăşura Ia sediul Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifoii” Năsăud     str. Tudor Vladimirescu nr. I, judeţul Bistriţa-Năsăud.

la data de 24 APRILIE 2017.

 

Vezi detalii

ANUNȚ – Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager.

Data: 13.03.2017

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1073 din 30 decembrie 2016,

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager.

Concursul se va desfășura în perioada 14.04.-27.04.2017, la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix din stațiunea Băile Felix

Vezi detalii

ANUNŢ Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Gataia, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica, pentru Spitalul de Psihiatrie Gataia

Data: 07.03.2017

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Gataia, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica, pentru Spitalul de Psihiatrie Gataia, având in vedere prevederile Ordinului nr.1520/22.12.2016.

Concursul se va desfăşura la Spitalul de Psihiatrie Gataia, judeţul Timiş in doua etape, astfel:

a).etapa de verificare a dosarelor, proba eliminatorie in data de 12.04.2017:

b).etapa constand in susţinerea publica si evaluarea proiectului de management in data de 20.04.2017, ora 10. înscrierea candidaţilor se va face la sediul unităţii sanitare pana la data de 10.04.2017.

Vezi detalii