Pregatire a 2-a specialitate, Noiembrie 2019 – dosare complete / incomplete

Prin ordinul M.S. Nr. 1943/24.12.2019 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2019, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea   01 noiembrie 2019– dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea  01 noiembrie 2019– dosare incomplete.

Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în perioada 03.01.2020-10.01.2020, între orele 11-14, la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 16 ianuarie 2020.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 10.01.2020 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

Stagiul de pregătire va începe la data de 01 ianuarie 2020  pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2020  pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.

Tabel_web_complet

Tabel_web_incomplet

 

Pregătire a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2019- dosare completate 10.01.2020

 

Au fost aprobate listele medicilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2019, care au completat dosarele până la data de 10.01.2020, conform prevederilor ordinului M.S. nr. 1943/24.12.2019, anexa nr. 2.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 care până la data de 10.01.2020 inclusiv, nu și-au completat dosarele, au fost declarate respinse.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care și-au completat dosarele, se vor prezenta în perioada 16.01.2020-20.01.2020, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Stagiul de pregătire începe la data de 15 ianuarie 2020.

Tabel_web_completari

Pregatire a 2-a specialitate in regim cu taxa – sesiunea noiembrie 2019

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 23.10.2019-04.11.2019 inclusiv.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2019-08.11.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 08.11.2019).

 

METODOLOGIE NOV. 2019

locuri a 2-a specialitate NOIEMBRIE 2019 nou

CERERE-MODEL

ANGAJAMENT PLATA

Ordin-taxa

REF.SUPL.LOCURI NOV.2019

 

Ministerul Sănătăţii anunţa pe cei interesaţi că au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenţi sesiunea septembrie-octombrie 2019

Ministerul Sănătăţii anunţa pe cei interesaţi că au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenţi sesiunea septembrie-octombrie  2019.

Astfel redăm alăturat listele nominale cu rezidenţii care depus dosare, după cum urmează:

Anexa 1-solicitări  aprobate

Anexa 2- solicitări pentru care se aprobă detaşarea pe o perioadă de 6 luni

Anexa 3-solicitări care se vor soluționa după completarea dosarelor cu avizele lipsă.

 

Schimbarea centrelor de pregătire  este operațională începând cu 15 octombrie 2019

liste solicitari schimbare centre sept.2019

Publicație de examen pentru obținerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentiși și farmaciști – sesiunea 06 noiembrie-06 decembrie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 06 noiembrie-06 decembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 30 septembrie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,  prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005,  în care s-a  efectuat pregătirea.

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada septembrie-octombrie 2019, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 4 septembrie 2019-16 septembrie 2019, inclusiv.

 

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VI, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat
 7. cadru didactic în centrul universitar solicitat

 

În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot  beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

 

În vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie sau ale facultăților de medicină din centrele implicate, după caz, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în care urmează să se pregătească.

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor  de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.

Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

 

Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii  tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu  la data de 19 septembrie 2019.

Tabelele (în format Excel) cu solicitările înregistrate, vor cuprinde următoarele rubrici:

 • numele şi prenumele;
 • specialitatea;
 • rezident pe loc/post
 • unitatea sanitară de încadrare;
 • anul de rezidenţiat;
 • centrul universitar în care se pregăteşte;
 • centrul universitar solicitat;
 • motivele solicitării (pe scurt)

 

 

Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 20-27 septembrie 2019, iar afișarea cererilor admise/respinse se va face la data de 30 septembrie 2019 pe site-l Ministerului Sănătății.

Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 15 octombrie  2019.

locuri disponibile sesiune transfer sept.2019

Pregătire a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea iunie 2019- dosare completate 09.08.2019

Pregătire a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea iunie 2019- dosare completate 09.08.2019

Au fost aprobate listele medicilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019, care au completat dosarele până la data de 09.08.2019, conform prevederilor ordinului M.S. nr. 1142/19.07.2019, anexa nr. 2.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 care până la data de 09.08.2019 inclusiv, nu și-au completat dosarele, au fost declarate respinse.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care și-au completat dosarele, se vor prezenta în perioada 16.08.2019-21.08.2019, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Stagiul de pregătire începe la data de 15 august 2019.

Tabel_web_completari

Publicatie privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist si farmacist specialist, din sesiunea 16 octombrie 2019

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Publicatie16.10.2019

Cerere

Ca urmare a indreptarii unei eroari materiale, prezenta arondare inlocuieste varianta afisata anterior.

Arondare_candidati-16-10.2019

comisii-spec20191016s

candidati-spec20191016

Publicatie de examen pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva, sesiunea 14 septembrie 2019, simultan cu examenul EDA

Publicatie examen

Cerere_ATI

candidati-proba-practica-ATI

Data_loc_ora_probe_practice

Pregatire a 2-a specialitate, Iunie 2019 – dosare complete / incomplete

Prin ordinul M.S. Nr. 1142/19.07.2019 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea  20 iunie 2019 – dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019 – dosare incomplete.

Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în perioada 01.08.2019-07.08.2019, între orele 11-14, la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 14 august 2019.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 09.08.2019 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

Stagiul de pregătire va începe la data de 01 august 2019  pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 august 2019  pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.

Dosare complete

Dosare incomplete