Pregatire a 2-a specialitate in regim cu taxa – sesiunea iunie 2019

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.
Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 18.06.2019-26.06.2019 inclusiv.
Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea iunie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 20.06.2019-28.06.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 28.06.2019).

 

CERERE-MODEL

ANGAJAMENT PLATA

Locuri a 2-a specialitate IUNIE 2019 nou

METODOLOGIE IUNIE 2019

Ordin-taxa

REF.SUPLIM.LOCURI IUNIE 2019

Publicație de examen privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019.

Ministerul Sănătății  organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:

  1. Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.
  2. Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile  medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot  în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.
  3. Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată înafara României precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-29 mai 2019, inclusiv,   la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.
publicație 2019

cerere

arondare_candidati

data -loc-ora-examen

lista-candidati

Examen pentru obtinerea titului de specilalist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti din sesiunea 29 mai 2019

PUBLICAŢIE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI – 15 mai-21 iunie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,  prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005,  în care s-a  efectuat pregătirea.

Publicație examen atestate

cerere

Arondare_candidati_atestate

presedinte de comisie, data, ora si locul de incepere examen

candidați admiși în sesiunea de examen 15.05.2019

ANUNȚ SCHIMBARE CENTRE REZIDENȚI

„Ministerul Sănătăţii anunţa pe cei interesaţi că au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenţi sesiunea februarie-martie 2019.

Astfel redăm alăturat listele nominale cu rezidenţii care depus dosare, după cum urmează:

Anexa 1-solicitări   aprobate

Anexa 2– solicitări pentru care se aprobă detaşarea pe o perioadă de 6 luni

Anexa 3-solicitări care se vor soluționa după completarea dosarelor cu avizele lipsă.

Anexa 4-solicitări de competența Ministerului Educației Naționale

 

Schimbarea centrelor de pregătire  este operațională începând cu 15 martie 2019 .”

 

liste solicitari aprobate

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada  februarie-martie 2019,  prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire  pentru rezidenți din  acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 februarie 2019-25 februarie 2019, inclusiv.

anunt sesiune schimbare centre pregatire febr.2019

capacitate disponibila sesiune schimbare centre

RECTIFICARE 1

PUBLICATIE privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

PUBL.20.03.2019

Cerere toate specialitațile

model recomandare

Arondarea candidaților pe specialități și centre universitare de examen

candidati-spec20190320s-3

data,loc,oră examen-spec20190320s-1

Anunț important taxe pregătire

ÎN ATENȚIA MEDICILOR AFLAȚI ÎN PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE

Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019.

Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de  6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.

CALENDARUL DE EXAMENE, CONCURSURI ŞI A SESIUNILOR DE INSCRIERE LA A DOUA SPECIALITATE , CE VOR FI ORGANIZATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ÎN ANUL 2019

CALENDARUL 2019

Pregătire a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2018- dosare completate 11.01.2019

Au fost aprobate listele medicilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2018, care au completat dosarele până la data de 11.01.2019, conform prevederilor ordinului M.S. nr. 1569/20.12.2018, anexa nr. 2.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 care până la data de 11.01.2019 inclusiv, nu și-au completat dosarele, au fost declarate respinse.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care și-au completat dosarele, se vor prezenta în perioada 16.01.2019-18.01.2019, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Stagiul de pregătire începe la data de 15 ianuarie 2019.

 

tabel_web_completari