Anunț răspândire virus polio sălbatic.

”Data:  08.01.2020

În atenția persoanelor și instituțiilor interesate:

Actualizări privind vaccinarea obligatorie împotriva polio-virusurilor, pe fondul menținerii pericolului de răspândire a virusului polio sălbatic. Conform Comitetului de Urgență a IHR, din decembrie 2019, OMS extinde cu trei luni USPII privind pericolul de răspândire a virusului polio sălbatic(WPV) și/ sau derivat din vaccin (cVDPV), datorită numărului în creștere de cazuri cu WPV și cu cVDPV față de anul anterior. Riscul de transmitere internaționala cu WPV este mai mare decât cel de la declararea USPII privind virusurile polio din 2014. Se vor menține aceleași măsuri precizate anterior( vaccinarea copiilor, întărirea supravegherii PAF, menținerea supravegherii de mediu în județele cu acest tip de supraveghere și extinderea acesteia, raportarea de laborator).

La aceasta dată erau țări infectate cu WPV* (Afganistan, Pakistan si Nigeria ) și țări infectate cu cVDPV (cVDPV1: Indonezia, Malaezia, Myanmar și Filipine, cVDPV2: Angola, Benin, Cameroon, Republica Central Africană, China, Ciad, Coasta de Fildeș, Republica Democrată Congo, Etiopia, Ghana, Mozambique, Niger, Nigeria, Filipine,  Somalia,Togo, Zambia).

Ca urmare a acestei decizii, măsurile luate în ceea ce privește vaccinarea persoanelor care călătoresc din/spre țările afectate de circulația virusurilor polio transmitem următoarele informații:

 1. Vaccinarea antipolio pentru persoanele care călătoresc DIN și SPRE țările mai sus menționate infectate cu WPV, cVDPV1.* Pentru cetățenii care nu au fost vaccinați antipolio în ultimele 12 luni vaccinarea se va face cu 4 săptămâni înaintea călătoriei sau în cazuri de urgență, chiar înaintea acesteia. Vaccinarea va fi consemnată în certificatul internațional de vaccinări și trebuie să însoțească documentele de călătorie. Aceste persoane pot sa nu aibă dreptul să părăsească teritoriul acestor țări indiferent de punctul de frontieră (rutier, naval, aerian) fără documentele prin care se atestă vaccinarea antipolio și autoritățile lor de graniță au dreptul sa interzică plecarea. Pentru evitarea acestor situații, cetățenilor din țările respective care solicită viza pentru România li se va cere certificatul de vaccinări internaționale pe care este notificată vaccinarea antipolio.
 2. Vaccinarea antipolio este recomandată pentru persoanele care călătoresc DIN și SPRE țările mai sus menționate infectate cu cVDPV2* cu 4 săptămâni înaintea călătoriei și care nu au fost vaccinate antipolio în ultimele 12 luni sau în cazuri de urgență chiar înaintea plecării. Vaccinarea va fi consemnată în certificatul internațional de vaccinări și va însoți documentele de călătorie.

* în urma evaluării de risc care ține cont de zona de călătorie, durata șederii, activitățile desfășurate și antecedentele vaccinale.

OMS atrage atenția asupra vulnerabilității importului de virus polio (ex epidemia apărută în populația de la nivelul granițelor între Indonezia, Malaysia și Filipine, răspândirea dinspre Nigeria spre regiunea de vest a Africii). Există state care nu mai sunt infectate cu virusuri polio (sălbatic și derivat), dar rămân vulnerabile pentru răspândirea cu WPV / emergența cu cVDPV în special pentru țările învecinate cu cele amintite mai sus. Acestea trebuie sa intensifice eforturile de vaccinare a populațiilor mobile transfrontalier, refugiați și grupuri populationale la risc. Pentru aceste state se poate menține recomandarea de vaccinare antipolio ca la punctul 2 de mai sus. Lista țărilor pentru care se cere vaccinarea antipolio se actualizează periodic de către OMS după primirea rapoartelor din țările respective.”

ANUNT IMPORTANT

Având în vedere că toți salariații Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică sunt implicați în activitățile din zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019  când va avea loc alegerea locurilor/posturilor pentru concursul de rezidentiat din 8 dec.2019,  în zilele mai sus mentionate  nu se va  lucra cu publicul la Registratura din  sediul CRUSP din str.Bodești. nr.1. Eventualii solicitanți  se vor adresa  la Registratura din  sediul central al Ministerului Sănătății ( str.Cristian Popișteanu, nr.1-3)

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL PROIECTULUI „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC

Ministerul Sanatatii, scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, tinand cont de prevederile Ordinului 689/23.05.2018, privind aprobarea Procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sanatatii si unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestuia, urmatoarele posturi de natura contractuala in afara schemei de personal a Ministerului Sanatatii in cadrul proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC, astfel:

 • 1 post de expert tehnic in echipa de management a proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC;
 • 1 post de expert implementare in echipa de management a proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC;
 • 1 post de expert comunicare in echipa de management a proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC;
 • 1 post de expert IT in echipa de management a proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC;
Anunt Recrutare ROVAC

ANUNT DE RECRUTARE S1 SELECTIE A SPECIALISTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP TINTA PE COMPONENTA DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARA INTEGRATA

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Craiova”, amplasat în județul Dolj, str. Teilor, nr.121 și 121A, Municipiul Craiova.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Dolj din municipiul Craiova,  strada Petru Rareș, nr.1, în zilele de luni – joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmdj.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada septembrie-octombrie 2019, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 4 septembrie 2019-16 septembrie 2019, inclusiv.

 

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VI, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat
 7. cadru didactic în centrul universitar solicitat

 

În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot  beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

 

În vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie sau ale facultăților de medicină din centrele implicate, după caz, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în care urmează să se pregătească.

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor  de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.

Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

 

Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii  tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu  la data de 19 septembrie 2019.

Tabelele (în format Excel) cu solicitările înregistrate, vor cuprinde următoarele rubrici:

 • numele şi prenumele;
 • specialitatea;
 • rezident pe loc/post
 • unitatea sanitară de încadrare;
 • anul de rezidenţiat;
 • centrul universitar în care se pregăteşte;
 • centrul universitar solicitat;
 • motivele solicitării (pe scurt)

 

 

Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 20-27 septembrie 2019, iar afișarea cererilor admise/respinse se va face la data de 30 septembrie 2019 pe site-l Ministerului Sănătății.

Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 15 octombrie  2019.

locuri disponibile sesiune transfer sept.2019

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR CONSTITUITE ÎN TEMEIUL OG 26/2000 SAU ÎNFIINȚATE PRIN LEGI SPECIALE CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Ca urmare a demarării de către Secretariatul General al Guvernului a acțiunilor necesare în vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor – organ consultativ, fără personalitate juridică care funcționează pe lângă prim-ministru, înființat prin H.G. nr. 618/2005, Ministerul Sănătății desfășoară procedura de consultare și selecție a organizațiilor neguvernamentale, cu activitate în domeniul sănătății, în vederea transmiterii către Secretariatul General al Guvernului a 2 propuneri.

anunt asociatii si funadatii

Anunţ public privind dezbaterea publică

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Craiova”, propus a fi amplasat în județul Dolj, str. Teilor, nr.121 și 121A, Municipiul Craiova.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenția pentru Protecția Mediului Dolj  poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului DOLJ, din muncipiul Craiova, strada Petru Rareș, nr.1 și la sediul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII din București, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, în zilele de luni – joi între orele 08:00-16:00, și vineri între orele 08:00-14:00

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmdj.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ din municipiul Craiova, strada Unirii, nr.19 – Sala Mare, în data de 10.09.2019, începând cu orele 15,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro până la data de 10.09.2019.

Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE

A SPECIALISTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP TINTA PE COMPONENTA DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA – CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARA INTEGRATA

PROIECT: CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de inscriere in vederea recrutarii selectiei specialistilor – asistent medical comunitar si mediator sanitar – grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, in cadrul Proiectului CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul judetean al activitatii de asistenta medicala comunitara de la sediul DSP Judeteana/ persoana cu atributii, de coordonare judeteana a activitatii de asistenta medicala comunitara pentru cazurile in care nu este desemnat un coordonator jutefean conform legislatiei specifice.

Anunt_selectie_SCI_

Cerere_recrutare_Proiect_SCI_MS

lista AAPL

Rezultat selectie dosare – asistenti medicali comunitari

Rezultat selectie dosare – mediator sanitar

Rezultatul contestației la selecția dosarelor depuse pentru recrutarea și selecția specialiștilor –  asistențil medicali comunitari

Rezultate finale asistenti medicali conunitari

Rezultate finale mediatori sanitari

ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR, CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU APROBAREA/CORECȚIA PREȚURILOR MEDICAMENTELOR DE UZ UMAN

IMPORTANT !

ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR, CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU APROBAREA/CORECȚIA PREȚURILOR MEDICAMENTELOR DE UZ UMAN, CA URMARE A INTRĂRII ÎN VIGOARE A ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR. 1221/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial nr. 647/05.08.2019, Partea I

Ministerul Sănătăţii, Direcţia Politica Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoştinţă că potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (14), art. 5 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 142 alin. (3) și art. 143 alin. (6) din Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de DAPP sau reprezentant/DAIP/DADP pe suport de hârtie pentru aprobarea/corecția prețurilor medicamentelor de uz uman.
Documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe) accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro .

În vederea depunerii cererilor și a documentelor necesare, solicitanții își vor procura certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor și își vor crea cont în platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe) pentru încărcarea și transmiterea electronică a acestora.

Dosarele depuse în vederea corecției pentru anul 2019 până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se redepun.