Anunţ public

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, titular al proiectului „Construire Spital Regional de Urgență Craiovaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Craiova”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, strada Teilor nr.121 și 121A, județul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, strada Petru Rareș nr.1, în zilele de luni – joi între orele 08-16, și vineri între orele 08-14, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament  în Comuna Florești, județul Cluj, conform P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 176/27.11.2018, amplasat în comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 370-374, jud. Cluj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, bl.9b, Cluj-Napoca,  județul Cluj,  în zilele de luni – joi între orele 09:00-16:00  și vineri între orele 09:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Cluj,  Calea Dorobanților nr.99, bl9b, Cluj-Napoca, județul Cluj,  în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției  pentru Protecţia Mediului Cluj.

Baza de date intrebari pentru concursul membrilor comitetului director din Serviciile de Ambulanță Județene și SABIF

Intrebari Asistent Sef

Intrebari Director Economic

Intrebari Director Medical

Intrebari Director Tehnic

În atenția solicitanților cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităților farmaceutice, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului sănătății nr. 444/2019

Ministerul Sănătății, Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoștință că potrivit dizpozițiilor art. 3 alin. (8) din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I –  ,, În cazul înfiinţării farmaciilor comunitare şi a drogheriilor documentele se vor depune conform art. 10 alin. (2) şi art. 24 alin. (2) din legea nr. 266/2008, republicată. Pentru înfiinţarea farmaciilor cu circuit închis şi pentru înscrierea de menţiuni pe anexe la autorizaţia de funcţionare, documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe), accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.rola secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii. În cazul depunerii electronice a documentelor, acestea vor fi semnate electronic, folosind certificat digital calificat, de către solicitant. Documentele se vor depune la secţiunea corespunzătoare direcţiei de sănătate publică judeţene din raza punctului de lucru supus autorizării.”

Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Ordinului nr. 444/2019, respectiv 25.04.2019, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unitățile farmaceutice pe suport hârtie, excepție făcând documentele pentru înființarea farmaciei comunitare și a drogheriei, potrivit art. 10, alin. (2) și art. 24, alin. (2)  din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată,  – ,,Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic: …”.

Pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare, solicitanții, unitățile farmaceutice și direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, își vor procura certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor și își vor crea cont în platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe) pentru încărcarea și transmiterea electronică a acestora la secțiunea corespunzătoare fiecărei situații în parte.

Anunt

Anunţ public privind dezbaterea publică

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament în comuna Florești, județul Cluj, propus a fi amplasat în Comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 370-374, jud. Cluj.

anunt mediu 2

ANUNȚ SCHIMBARE CENTRE REZIDENȚI

„Ministerul Sănătăţii anunţa pe cei interesaţi că au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenţi sesiunea februarie-martie 2019.

Astfel redăm alăturat listele nominale cu rezidenţii care depus dosare, după cum urmează:

Anexa 1-solicitări   aprobate

Anexa 2– solicitări pentru care se aprobă detaşarea pe o perioadă de 6 luni

Anexa 3-solicitări care se vor soluționa după completarea dosarelor cu avizele lipsă.

Anexa 4-solicitări de competența Ministerului Educației Naționale

 

Schimbarea centrelor de pregătire  este operațională începând cu 15 martie 2019 .”

 

liste solicitari aprobate

Anunt selecție partener

Anunt selectie partener

Anexe anunt-1

Erata Anunt

”În urma analizei efectuate de către comisia de evaluare, a conținutului ofertelor depuse pentru selectarea partenerului în cadrul proiectului ”Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative”, constituită în baza OMS nr. 345 din 18.03.2019 s-au decis următoarele:

Respingerea ofertei depuse sub nr. 15067/11.03.2019 de către Fundația Crucea Alb Galbenă, avand în vedere că dosarul nu a cuprins toate documentele solicitate, conform anuntului de selecție a partenerului.

Admiterea ofertei depuse sub nr 15390/11.03.2019 de către Fundația Hospice Casa Speranței .

Președinte Comisie

Dr. Daniel Verman Consilier superior”

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, titular al proiectului „Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament în comuna Florești, județul Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, de a solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii dee valuare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament în comuna Florești, județul Cluj, propus a fi amplasat în Comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 370-374, jud. Cluj.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de : luni – joi între orele 09:00-16:00, și vineri între orele 09:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Cluj

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada  februarie-martie 2019,  prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire  pentru rezidenți din  acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 februarie 2019-25 februarie 2019, inclusiv.

anunt sesiune schimbare centre pregatire febr.2019

capacitate disponibila sesiune schimbare centre

RECTIFICARE 1

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament în comuna Florești, județul Cluj, conform P.U.Z aprobat prin H.C.L. nr.176/27.11.2018”,  propus a fi amplasat în comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 370-374, numărul cadastral 74100 si înscris în cartea funciară nr. 74100, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Cluj, Calea Dorobanților, nr.99, şi la sediul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII din mun. București, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, în zilele de luni-joi între orele 9.00-16.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Cluj.