Veste bună pentru pacienții români!

La inițiativa Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat o Hotărâre de Guvern conform căreia pentru 106 Denumiri Comerciale Internaționale (DCI) se elimină obligativitatea aprobării medicamentelor de către comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Casele de Asigurări de Sănătate de la nivel local.

 

Concret, începând cu 1 martie a.c, persoanele care suferă afecțiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroză multiplă, scleroză tuberoasă etc), afecțiuni reumatice, hepatita cronică de tip B și C, infertilitate, obezitate, afecțiuni cardiovasculare, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburări de creștere la copii, epilepsie, vor beneficia de medicamentele gratuite și compensate necesare tratamentului numai în baza prescripției medicului specialist,  fără a mai fi nevoie să depună dosare medicale care sa fie aprobate la nivelul comisiilor de experți din cadrul caselor de asigurari.

 

„Am desființat o procedură birocratică. Pacientul va beneficia de începerea tratamentului, rapid,  chiar din momentul diagnosticării, fără a mai parcurge pași suplimentari care în acest moment produc întârzieri ce pot duce chiar la afectarea stării de sănătatea. Este vorba despre medicamente de ultimă generație pentru tratamentul unor afețiuni grave. Prescrierea acestora se va face de către medicul specialist în baza protocoalelor medicale  existente, cu încadrarea în criteriile de eligibilitate.”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr. Florian BODOG.

 

„Am convenit cu conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca dosarele depuse să fie rezolvate în procedură de  urgență, fără listă de așteptare, pentru ca pacienții să beneficieze imediat de tratament”, a mai adăugat ministrul BODOG.

Recomandări pentru perioadele cu temperaturi scăzute

În zilele cu temperaturi scăzute, Ministerul Sănătatii recomandă populației să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea prelungită la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor prin viroze respiratorii și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume.

În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvate – căciuli, mănuși etc. Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. De asemenea, în cazul simptomelor de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului.

Specialiștii de sănătate publică din Ministerul Sănătății recomandă ca, persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiții de temperaturi scăzute.

În această perioadă, trebuie să se acorde o atenție specială copiilor – aceștia nu trebuie lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate sau să fie transportați pe distanțe lungi în vehicule fără posibilități de climatizare și neechipate corespunzător.

Locuințele și spațiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător și trebuie evitată utilizarea instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon.

Ministerul Sănătății solicită direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului București să ia toate măsurile care se impun la nivelul unităților sanitare, astfel încât acestea să poată primi, tria și interna un număr mai mare de pacienți, pe perioada atenţionărilor meteo.

Ministerul Sănătății, prin structurile subordonate, colaborează cu Ministerul Administraţiei şi Internelor și cu autorităţile locale pentru a asigura prevenirea deceselor prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost.

 

DIAGRAMĂ DE PROCES privind utilizarea de către instituțiile statului a paginii de web pentru raportarea lipsei unui medicament www.medicamentelipsa.ro

DIAGRAMĂ DE PROCES privind utilizarea de către instituțiile statului a paginii de web pentru raportarea lipsei unui medicament www.medicamentelipsa.ro 

 

Diagrama de proces descrie modul în care se realizează raportarea lipsei unui medicament pe platforma online, rolul fiecărei instituții a statului implicată în oferirea răspunsurilor, pașii de urmat pentru fiecare anunț publicat, precum și modele de răspuns pentru evaluarea situației inițiale și măsurile întreprinse de autorități pentru rezolvarea situației. 

 

 

diagrama-de-proces-mediclipsa

Protocol-cadru între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și cel al Educației pentru implementarea serviciilor comunitare integrate

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru și Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, au semnat Protocolul cadru de colaborare în vederea implementării unei abordări integrate a serviciilor comunitare necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

Ordinul stabilește ca asistentul social, asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul școlar/mediatorul școlar și consilierul de ocupare să intervină împreună pentru sprijinirea persoanelor sărace din fiecare comunitate.

Documentul prevede ca la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale să se semneze protocoale de colaborare între serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei, inspectoratul școlar județean, direcția de sănătate publică, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială etc., pentru asigurarea abordării integrate a cazurilor sociale din comunitățile vulnerabile.

Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor și de corelarea acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din sărăcie și de integrare socială și economică.

Abordarea integrată vizează ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei: asistența socială, sănătatea, educația, ocuparea, locuirea și accesul la documente de identitate.

Ministerele semnatare vor colabora pentru asigurarea cadrului metodologic, juridic și financiar necesar pentru ca administrațiile publice locale să răspundă nevoilor cu care se confruntă persoanele care trăiesc în sărăcie.

Abordarea integrată a evaluării nevoilor și a intervenției vizează: asistentul social, asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul școlar/mediatorul școlar și consilierul de ocupare, în acord cu atribuțiilor pe care aceștia le au, conform prevederilor legale.

Metoda de lucru în cadrul serviciilor comunitare integrate va fi managementul de caz, care presupune includerea unui mecanism de coordonare a specialiștilor din diferite domenii.

Practic, asistentul social care asigură managementul de caz contactează, în funcție de nevoile identificate, personalul din domeniile: evidenței populației, ocupării, sănătății, educației, evaluării persoanelor cu dizabilități, protecției copilului, asistenței victimelor violenței domestice etc.

Printr-o astfel de abordare, crește accesul persoanei la servicii, impactul serviciilor furnizate, gradul de valorificare a resurselor persoanei, familiei ori comunității, dar mai ales sustenabilitatea intervenției pentru ieșirea din starea de vulnerabilități multiple.

Documentul mai prevede, pentru accesarea eficientă a resurselor, că Ministerul Muncii elaborează harta serviciilor comunitare, care va conține furnizorii de servicii sociale, educaționale, medicale și de ocupare, va fi accesibilă în format online și va avea un sistem dinamic de actualizare a datelor.

Cele trei ministere vor asigura interoperabilitatea datelor actualizarea permanentă a hărții serviciilor comunitare, urmând să dezvolte aplicații online care să deservească nevoile echipei comunitare integrate pentru identificarea indicatorilor sociali, a celor medicali sau educaționali monitorizați.

De asemenea, aplicația va permite monitorizarea cazurilor în timp real, la diferite niveluri de acces – local, județean, central – pentru a facilita legătura dintre diferitele niveluri, coordonare, oferirea suportului și raportarea nevoilor locale.

Pentru aplicarea la nivel comunitar a unei practici bazate pe abordarea integrată, Administrația Publică Locală și serviciile publice de asistență socială locală vor include această abordare în strategiile de dezvoltare locală.

Responsabilitățile fiecărui minister sunt detaliate în ordin. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Pentru asigurarea implementării serviciilor comunitare integrate, cele trei ministere au înaintat Ministerului Fondurilor Europene o propunere de proiect necompetitiv prin care să fie implementat acest model de abordare integrată. Prin proiect, conceptul va fi pilotat în 100 de comunități identificate deja ca fiind în sărăcie extremă.

Specificațiile tehnice ale Sistemului electronic de raportare a stocurilor de medicamente

Ministerul Sănătății, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, publică specificațiile tehnice ale Sistemului electronic de raportare a stocurilor de medicamente, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1345/2016. Producătorii de software pentru farmacii sunt invitați să utilizeze serverul de test, al carui WSDL este disponibil la adresa https://test.ser-api.ms.ro/api?wsdl. Pentru a avea acces atat la WSDL, cât și la metodele serviciului, va trebui să fie folosit certificatul digital înregistrat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În luna ianuarie 2017, producătorii de software pentru gestiunea stocurilor distribuitorilor de medicamente vor primi acces la interfața de înrolare a certificatelor digitale, pentru a demara testarea serviciului.

 

SER-Web-Service-Doc-v1-5-1.docx

Bolile legate de fumat sunt în scădere, dar parlamentarii discută din nou modificarea legii

A scăzut numărul îmbolnăvirilor care au legătură directă cu fumatul ca urmare a aplicării Legii nr. 15/ 2016 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, reiese din datele furnizate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar.

Datele oficiale arată că implementarea legii care interzice fumatul în spațiile public a condus la scăderea numărului de externări pentru boli atribuibile fumatului  în 2016 versus 2015, ceea ce se traduce prin mai puține îmbolnvăriri acute provocate de tutun. În perioada martie-august 2016 comparativ cu aceeași perioadă din 2015 s-au înregistrat mai puține cazuri externate:

  • cu 5,4% (1.267 cazuri) mai puține cazuri pentru adulţii spitalizaţi pentru boli ischemice coronariene;
  • cu 11,5% (88 cazuri) mai puține cazuri pentru adulţii spitalizaţi pentru accident vascular cerebral;
  • cu 1,7% (638 cazuri) mai puține cazuri pentru adulţii spitalizaţi pentru exacerbare a bronhopenumoniei obstructive cronice sau astm;
  • cu 5,4% (708 cazuri) mai puține cazuri pentru copiii spitalizaţi pentru exacerbare a astmului sau pentru o infecție acută de căi respiratorii superioare (IACRS).

“Dacă urmărim datele statistice, vedem că 1.993 adulți și 708 copii nu au mai necesitat spitalizare pentru o acutizare a unei boli provocate sau agravate de fumat în 2016, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. Implementarea legii a fost singura schimbare semnificativă produsă în acest interval, deci putem considera în mod rezonabil că îmbunătățirea este în directă legătură cu aplicarea legii. Acest fenomen s-a înregistrat și în alte țări în care s-au aplicat măsuri ferme de reducere a fumatului în spații publice”, a declarat Vlad Voiculescu, mnistrul Sănătății.

Aceste informații vin în contextul în care în aceste zile, parlamentarii discută din nou modificarea legii pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun, prin care se încearcă redefinirea “spațiului public închis” și “spațiul închis de la locul de muncă” și se propun excepții care permit, în realitate, să se fumeze în spațiile destinate petrecerii timpului liber dar și la locul de muncă.

Ministerul Sănătății respinge orice modificări care fac mai permisivă legea antifumat și atrage atenția că orice concesie se traduce prin mai multe îmbolnăviri. Propunerea nu numai că nu răspunde obligației statului de a lua măsuri pentru protejarea sănătății cetățenilor, ci este un pas înapoi enorm față de standardele de protecție a sănătății stabilite de actuala lege, ba chiar față și de prevederile vechii legi. După cum a stabilit și Curtea Constituțională prin decizia nr. 29/2016, actuala formă a legii asigură dreptul fundamental la sănătate al adultului și copilului.

Ministerul Sănătății a elaborat cadrul legal pentru plata gărzilor medicilor rezidenți de anul I și II

Ministerul Sănătății a înaintat Guvernului proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede plata gărzilor pentru rezidenții de anul I și II, având în vedere numărul mare de gărzi efectuate de aceștia și faptul că această activitate era neremunerată.

Noul act normativ prevede că medicii rezidenți aflați în primii doi ani de pregătire în rezidențiat pot asista medicul titular de gardă, în afara programului normal de lucru și pentru această activitate beneficiază de o indemnizație în cuantum de 140 de lei/gardă.

Această indemnizație se va acorda pentru un număr de maxim de două gărzi pe lună.

Această măsură se va aplica și medicilor rezidenți începând cu anul III de pregătire în rezidențiat, pentru activitatea prestată în afara progamului de la norma de bază, care efectuează gărzi în spitale în care nu sunt organziate două linii de gardă în aceeași specialitate.

În jur de 7.000 de medici rezidenți ar urma să beneficieze de această indemnizație. Deoarece această măsură implică alocarea suplimentară de fonduri pentru cheltuieli de personal, Ordonanța de Urgență nu a putut fi promovată cu șase luni înainte de alegeri conform prevederilor din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, unde se stipulează că “nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal”. Actul normativ a fost însă finalizat, a obținut toate avizele necesare și poate fi adoptat de noul Guvern.

Asistența medicală de urgență în perioada 24 – 26.12.2016 și 31.12.2016 – 02.01.2017

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, face cunoscute Spitalele de Urgență – adulți și copii – care vor asigura asistența medicală de urgență în perioada cuprinsă între 24 decembrie – 26 decembrie 2016 cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului și în perioada 31 decembrie 2016 – 02 ianuarie 2017 cu ocazia Anului Nou:

– Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

– Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel:.021/601.24.00; 021/601.22.00;

– Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon – tel: 021/255.40.90;

– Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan – tel: 021/334.50.75; 021/334.51.90;

– Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni tel:021/334.30.54; 021/334.30.25;

– Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;

– Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.53;

– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;

– Spitalul Clinic de Urgență Copii M.S. Curie – tel: 021/460.30.60; 021/460.42.60;

– Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populației vor fi preluate la tel: 112.

– Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la sediul din str. Spiru Haret nr. 14, sector 1, tel/fax:021/313.77.39 ; 311.21.90.

 

Primele proceduri de achiziții publice centralizate pentru medicamente oncologice și antibiotice

Ministerul Sănătății a demarat pentru prima dată procedurile de achiziții publice centralizate pentru mai multe categorii de medicamente care au o pondere însemnată în totalul costurilor suportate de fiecare dintre unitățile sanitare.

Procedurile de achiziții publice centralizate sunt pentru medicamente antibiotice și oncologice. În cazul antibioticelor, lista propusă spre achiziționare curpinde 24 de molecule, sub toate formele. În cazul medicamentelor oncologice, Ministerul Sănătății va achiziționa prin procedură centralizată 12 molecule, dintre cele mai utilizate în tratamentul pacienților oncologici.

La estimarea cantităților necesare, s-a ținut cont de consumul comunicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe fiecare moleculă în parte, concentrație și formă farmaceutică.

Pentru antibiotice valoarea totală estimată a achiziției este între 122.130.263,52 de lei fără TVA și 161.498167,74 de lei fără TVA, iar în cazul medicamentelor oncologice valoarea totală estimată este cuprinsă între 714.200.791 lei fără TVA și 872.914.240 de lei fără TVA.

„Achizițiile publice centralizate demarate la nivelul Ministerului Sănătății pe parcursul ultimelor luni asigură economii la buget, precum si calitatea produselor, transparență și evitarea posibilelor fraude și/sau discontinuități în aprovizionarea cu medicamente.” a declarat ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu.

Achizițiile publice centralizate de până acum au generat economii medii cuprinse între 25 și 28%. Economiile astfel realizate la nivelul unităților sanitare vor putea fi îndreptate către creșterea calității actului medical.

În fiecare an, fiecare unitate sanitară organizează sute de proceduri de achiziții pentru cantități mai mari sau mai mici de medicamente. Problemele de capacitate administrativa cu care multe unități sanitare se confruntă și cantitățile relativ mici de medicamente care sunt achiziționate sunt motivele pentru rezultate suboptimale în cheltuirea banului public.

De asemenea, problemele constatate de-a lungul timpului de organele de control referitor la posibile fraude si acte de corupție constatate la nivelul mai multor unități sanitare (ex: caiete de sarcini întocmite necorespunzător, coduri CPV greșite, contracte în dezavantajul unităților sanitare publice și în avantajul entităților private, calitatea inferioară a produselor achiziționate) pot fi evitate prin mecanismul achizițiilor publice centralizate.

Începând de astăzi, pe site-ul Ministerului Sănătății, va fi publicată lunar situația tuturor procedurilor de achiziții publice centralizate (detalii AICI).

Ministerul Sănătății sprijină profesia de moașă

România are cea mai mare rată de mortalitate maternă și infantilă din Europa, de sarcini nesupravegheate și de sarcini în rândul adolescentelor. În 2015, rata mortalității infantile era de 8 la mie, de aproape două ori mai mare decât rata medie a Uniunii Europene, potrivit Institutului Național de Statistică. În același an au născut 41.000 de femei care nu au avut nicio vizită medicală pe durata sarcinii, unele din cauza sărăciei, altele din cauza accesului dificil la cabinetele medicilor. Alte 18.500 de mame erau adolescente.

Aceste probleme ar putea fi prevenite cu ajutorul moașelor. Rolul lor este să asiste sarcina aflată în parametri normali, să urmărească și să asiste nașterea naturală, să îngrijească mama și nou-născutul cel puțin 28 de zile după naștere, să recunoască eventualele complicații medicale și să ajute la prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor.

Organizația Mondială a Sănătății situează profesia de moașă în rândul celor mai importanți factori pentru îngrijirea femeii de vârstă fertilă, aflată într-o stare bună de sănătate.

În România există în acest moment 1000 de moașe licențiate, dar care nu pot fi integrate în sistemul de îngrijiri din cauza legislației lacunare. Deși în țările Uniunii Europene asistența oferită de moașă este o practică firească, în România încă nu există norme de practică, ghiduri și protocoale profesionale care să reglementeze clar această profesie, prin armonizarea cu legislația europeană.

Un prim pas în acest sens a fost aprobarea de către Ministerul Sănătății a unui Ordin de Ministru prin care se înființează un Grup de lucru privind implicarea moașei în scăderea ratei mortalității materno-infantile. Grupul de lucru este format din 17 medici, moașe și alți specialiști și are ca primă țintă elaborarea de ghiduri, norme și protocoale unice pentru toți specialiștii (obstetricieni, moașe, medici de familie, etc) implicați în asigurarea îngrijirilor medicale, începând cu supravegherea sarcinii și terminând cu monitorizarea lăuzei și a nou-născutului.

O altă țintă a Grupului de lucru va fi alinierea la directivele europene a normelor de practică pentru profesia de moașă, precum și dezvoltarea unui cadru legislativ pentru asistență primară, privind integrarea moașelor în cabinetele de medicină de familie.