Comisia Europeană sprijină România în proiectarea și înființarea a trei spitale regionale de urgență

Lucrările pregătitoare necesare pentru obținerea tuturor aprobărilor pentru construcția celor trei spitale regionale de urgență (SRU) din România sunt în desfășurare începând cu 2016. În anul 2017, Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS) al Comisiei Europene a răspuns pozitiv la solicitarea de sprijin făcută de Ministerul Sănătății din România (MS) și a convenit să ajute în continuare la consolidarea capacității Ministerului Sănătății, pentru ca acesta să avanseze cu investițiile prevăzute în spitalele regionale. Scopul este de a sprijini Ministerul Sănătății din România (MS) în consolidarea capacității de gestionare a proiectelor de construire a trei spitale regionale. SRSS a identificat Expertise France (EF) ca furnizor de expertiză, având în vedere experiența sa în furnizarea și coordonarea de asistență tehnică către administrația publică în acest domeniu și Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) drept consultant al Expertise France, dată fiind experiența sa substanțială în proiecte mari de investiții spitalicești.

Scopul primei faze a proiectului finanțat de Uniunea Europeană a fost de a sprijini Unitatea de Implementare a Proiectului (PIU) din MS în revizuirea livrabilelor referitoare la Studiile de fezabilitate (Analiza cererii și a opțiunilor, Planuri funcționale preliminare, Planuri funcționale detaliate, Proiecte arhitecturale detaliate și Studii complete de fezabilitate) și pentru a obține finanțare din fondurile structurale și de investiții europene pentru construcția a trei spitale regionale (Iași, Cluj și Craiova).

În urma acestei experiențe echipa de experți a elaborat ghiduri de evaluare a livrabilelor tehnice pentru spitalele regionale, care pot fi utilizate pentru viitoare revizuiri ale livrabilelor pentru următoarele 5 spitale regionale planificate în România.

În cadrul proiectului au fost organizate două vizite de studiu: la Paris, Franța și la Trento, Italia, pentru a înțelege și asimila punctele tari ale sistemelor de sănătate franceze și italiene precum și experiența lor în proiectarea, construirea, operarea și întreținerea spitalelor regionale.

A fost realizată o sesiune de instruire privind achizițiile publice pentru a ajuta membrii UIP să înțeleagă mai bine teoria și practica procedurilor de achiziții din România în legătură cu proiectele mari de investiții spitalicești și în special pentru pregătirea și verificarea documentației de licitație pentru serviciile de proiectare și serviciile de verificare tehnică a proiectării.

În prima fază a proiectului a fost elaborată documentația de licitație pentru proiectare și verificare tehnică, pregătind terenul pentru a doua fază a proiectului. În a doua fază vor fi selectate echipele care vor elabora proiectele tehnice ale spitalelor regionale și verificatorii de proiectare în cadrul unei proceduri publice.

În perioada 2019-2020, SRSS va sprijini eforturile Ministerului Sănătății din România în faza de achiziții prin:

– îmbunătățirea capacității administrative a UIP și a viitorilor membri ai comisiei de evaluare în pregătirea și evaluarea cererilor de ofertă pentru proiectarea și verificarea tehnică a proiectului celor 3 REH și

– îmbunătățirea capacității comitetului de evaluare de a selecta cele mai bune oferte, prin furnizarea de îndrumări tehnice și consiliere pentru comisia de evaluare.

Spitalul Regional de Urgență Cluj

La solicitarea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat în ședința de astăzi,  9 septembrie 2019, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ CLUJ”.

Conform documentului, Spitalul Regional Cluj Napoca va avea o suprafață desfășurată de 151 891  mp și un număr total de 849 de paturi, din care 744 de paturi de spitalizare pentru îngrijiri acute care vor fi  împărțite între specialitățile chirurgicale și medicale incluse în cele 6 centre. Vor exista și 105 paturi pentru îngrijiri critice în spital (UTI, USTAC, UTI pentru arși). Toate secțiile vor include UTI/USTAC și o secție de arși.

Unitatea sanitară va deține 19 săli de operație iar valoarea investiției  este de 2.568.751 mii lei.

În premieră, noul SRU va fi construit în jurul unui concept organizațional de specialități medicale grupate în centre. Modelul de funcţionare se bazează pe compartimentele/centrele clinice care cuprind grupuri compatibile de pacienți și specialități medicale, reflectând necesitatea unei relații de lucru strânse în furnizarea asistenței acute și de urgență secundară și terțiară:

·        Centrul pentru cap și gât cuprinzând specialități de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, chirurgie maxilo-facială;

·       Centrul toracic cuprinzând pneumologia, cardiologia, chirurgia toracică, chirurgia cardiovasculară;

·       Centrul abdominal cuprinzând gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generală;

·       Centrul pentru articulaţii, coloană vertebrală și traumă cuprinzând ortopedie & traumatologie, chirurgie plastică, arsuri, chirurgie vasculară;

·       Centrul de medicină internă cuprinzând dermatologie, medicină internă, reumatologie, boli metabolice și endocrinologie, imunologie, hematologie;

·        Centrul pentru mamă și copil cuprinzând ginecologie, obstetrică, pediatrie și chirurgie pediatrică, neonatologie;

·        Paturile  pentru spitalizare de zi și spațiile pentru servicii medicale ambulatorii.

Spitalul va fi construit pe 7 nivele, va avea 1396 locuri de parcare, și pe acoperişul clădirii un heliport H-3, care va găzdui un elicopter, cu cerințele sale operaționale specifice.

Clădirea va oferi anumite posibilități de flexibilitate pentru schimbarea utilizării paturilor sau adaptarea facilităților interne atunci când o parte a internărilor continue vor putea fi evitate și transformate în spitalizări de zi, sau îngrijiri medicale în ambulatoriu.

Noul SRU are la baza conceptul de clădire verde, care presupune o construcție nouă, sustenabilă, durabilă, non-toxică, cu un impact minim asupra mediului înconjurător, cu eficiență energetică ridicată, consum de apă redus, confort interior sporit si emisii reduse de noxe.

SRU Cluj va înlocui în totalitate activitatea  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă și va absorbi unele servicii de urgenţă din alte spitale.

“Spitalul Regional de Urgență Cluj va furniza servicii medicale comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane, servicii integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare pentru pacienți. Va fi dotat cu echipamente și aparatura de cea mai înaltă performanță.  Acest nou model de spital va facilita accesul echitabil la servicii de calitate de prevenire, de diagnostic și terapeutice și va  contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din regiunea NV. Estimăm că, în luna octombrie, vom depune la Comisia Europeană  cererea de finanțare pentru acest spital”,  a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

EEA Financial Mechanism 2014-2021  European public health challenges Programme

Launching Conference

Bucharest, 11th of September 2019

The Ministry of Health, Romania together with his partners, Norwegian Institute of Public Health (NIPH) and the Norwegian Directorate of Health (HDIR) announce the launching conference of European Public Health Challenges Programme financed within EEA Grants 2014-2021.

The event will take place on 11th of September 2019, Hotel Capitol, Luvru hall, Calea Victoriei nr. 29, sector 1, Bucharest.

The Programme objectives are to improve prevention and to reduce inequalities in health. The total programme allocation of 47.058.824 euro (including national co-financing) will be used to support a high range of measures, among which: prevention and treatment of communicable diseases, improving the health status of vulnerable groups (children, elderly, Roma) by setting up new services of primary health care and community care assistance, improving the access to prevention services in child and woman health, nutrition, pediatric oncology, mental health for children, cervical cancer screening, medical and diseases registries and measures to control hospital infections and reduce antibiotics consumption. 

Within the event, it will be presented information about predefined projects and calls for proposal financed but also the opportunities for strengthening the bilateral cooperation in health area between EEAcountries and Romania.

Among the participants, there will be Romanian Government officials, representatives of Donor States, Programme partners, hospitals, NGOs and mass-media. 

For more details: http://www.ms.ro/organizare/unitatea-de-implementare-si-coordonare-programe/#tab-id-8

Prezentare Program SEE 2014-2021_site_en

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021

Întărirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate, obiective ale unui Program ce va fi lansat în curand de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și Directoratul Norvegian de Sănătate.

Ministerul Sănătății, în calitate de Operator de Program, alături de partenerii săi, Institutul Norvegian de Sănătate Publică și Directoratul Norvegian de Sănătate va organiza conferința de lansare a Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Evenimentul va avea loc în data de 11 septembrie 2019 la Hotel Capitol, sala Luvru, Calea Victoriei, nr. 29, sector 1 București.

Acest Program își propune să contribuie la obiectivele Granturilor SEE 2014-2021 prin întărirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate în diverse domenii cum ar fi: prevenirea şi tratarea bolilor infecțioase, îmbunătăţirea stării de sănătate a grupurilor vulnerabile (copii, bătrâni, romi) prin servicii de asistență medicală primară și comunitară, accesul la servicii de sănătate cu cararacter preventiv în domeniile obstretică-ginecologie, nutriție, oncologie pediatrică, sănătate mintală pentru copii, screening de cancer de col uterin, dezvoltarea de registre medicale și de boli precum și măsuri pentru combaterea infecțiilor spitalicești și reducerea consumului de antibiotice. Bugetul alocat este de 47.058.824 (85% – grant și 15% – cofinanțare) euro și va fi utilizat pentru îndeplinirea obiectivelor de program. 

Programul și proiectele predefinite finanțate în cadrul acestuia, vor fi prezentate în cadrul conferinței de lansare. Tot în cadrul acestui eveniment  vor fi diseminate informații relevante privind apelurile de propuneri de proiecte și vor fi trecute în revistă oportunitățile oferite de fondul bilateral aferent programului, în ceea ce privește dezvoltarea cooperării între România și statele donatoare în domeniul sănătății. 

Pentru mai multe detalii: http://www.ms.ro/organizare/unitatea-de-implementare-si-coordonare-programe/#tab-id-8

Prezentare Program SEE 2014-2021_site_ro

Spital Orășenesc din Mioveni

Sorina Pintea, ministrul Sănătății a însoțit-o astăzi pe premierul Viorica Dăncila,  la recepția lucrărilor noului Spital Orășenesc din Mioveni.

Unitatea sanitară este o investiție de aprox. 63 milioane de euro cu TVA, fonduri guvernamentale și ale administrației publice locale și se desfășoară pe o suprafață de 19541, 24 m2.

Unitatea va furniza servicii medicale integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare pentru pacienți și  va deservi peste 100 000 de persoane din zona.

În structura spitalului sunt organizate secții precum UPU, ATI, laborator de Radiologie și Imagistică Medicală (RMN, CT, RX), Ambulatoriude Specialitate,  secție de pediatrie, ginecologie, medicină internă, chirugie, neurologie, cardiologie medicină internă.

Spitalul este dotat cu un bloc operator fomat din 3 săli de operație și aparatură de înaltă performanță.

“Povestea acestui obiectiv a început acum 7 ani, concepție, proiectare, execuție. Dotarea și structura acestei unități medicale răspund nevoilor de îngrijire medicală din zonă”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății în vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Sorina Pintea, ministrul Sănătății s-a întâlnit astăzi cu șefii de secție și echipa de conducere a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.

„Lipsa de comunicare dintre partea medicală și cea administrativă, lipsa de disciplină și de organizare, proceduri greoaie fac ca această unitate sanitară să țină prima pagina a ziarelor. Au fost cazuri care nu fac cinste acestei zone. Oltenia și locuitorii Craiovei merită un altfel de spital”, a declarat ministrul Sănătății.

De-a lungul timpului, Ministerul Sănătății a trimis  mai multe echipe de control la această unitate.

„Am prezentat rezultatele acestor controale în fața șefilor de secție. Am discutat despre programul de oncologie și cardiologie, despre tromboliza. Scopul nostru nu este să „tăiem capete”, să schimbăm manageri sau directori medicali. Dar vreau ca pacienții de aici să beneficieze de asistență medicală pentru că merită și pentru că aici sunt medici foarte bine pregătiți profesional”, a declarat ministrul Sănătății.

În urma discuțiilor, Sorina Pintea a luat decizia ca șeful Corpului de Control din cadrul Ministerului Sănătății să realizeze împreună cu o echipa o analiză asupra modului în care trebuie reorganizată unitatea în vederea eficientizării.
Anul acesta, Ministerul Sănătății a alocat 20 milioane de lei spitalului pentru achiziția de aparatură medicală. Ministrul Sănătății a verificat cum au fost cheltuite aceste fonduri.

” Din pacate execuția bugetară la ora aceasta este de doar 10%. Nu este normal ca din 3 aparate Computer Tomograf să nu funcționeze niciunul. Craiova nu are citostatice care se găsesc în alte orașe mai mici deoarece achizițiile nu se fac la timp, termenele de livrare sunt 5 zile în loc de 72 de ore, sunt sincope în aprovizionare fără ca nimeni să răspundă. Trebuie o analiză și a resursei umane și a modului în care sunt scoase posturile la concurs”, a mai spus ministrul.

Există și vesti bune. În luna octombrie se va pune în funcțiune aparatura medicală din secția de radioterapie achiziționată prin programul finanțat de Banca Mondială.

Ministrul Sănătății va reveni în Craiova peste o lună.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Poiana Mare – statut de maximă siguranță

Ministerul Sănătății va reda statutul de maximă siguranță Spitalului de Psihiatrie Cronici Poiana Mare.

Aflată în județul Dolj, ministrul Sănătății,  Sorina Pintea a vizitat astăzi unitatea sanitară.
„Am venit aici sa văd condițiile, dar și să discut cu personalul medical.
Așa cum știți în România sunt doar 4 spitale de maximă siguranță, insuficient pentru nevoile actuale. Poiana Mare a mai avut acest statut și intenționăm să i-l redăm, dar pentru asta este nevoie de investiții în infrastructură și suplimentarea personalului medical. Vom aloca imediat 2 milioane de lei pentru repararea acoperișurilor a 4 pavilioane pentru care există deja licitații organizate si, așteptăm devizul estimativ pentru Corpul E, care va fi pavilion pentru cazurile de maximă siguranță, în vederea reabilitării complete. Corpul E are 32 de locuri în care vor putea fi primiți pacienții pe Cod Penal „, a declarat Sorina Pintea după vizită.

În urma vizitei la Spitalul de psihiatrie cronici Poiana Mare, ministrul Sănătății a constat că sunt respectate condițiile de siguranță ale pacienților și ale personalului medical, mai mult ca în alte unități similare.

„Am avut o discuție bună cu personalul medical și am abordat o problemă discutată și cu reprezentanții comisiei de specialitate, pregătirea asistenților medicali care lucrează în domeniu. Mă întorc în noiembrie pentru a verifica lucrările de reabilitare, dar și pentru o întâlnire regională cu toți cei implicați în domeniu”, a mai spus Sorina Pintea.

Transplant de organe

România și Republica Moldova vor colabora în domeniul transplantului de organe.

Agenția Națională de Transplant a semnat astăzi la sediul Ministerului Sănătății un Acord de colaborare cu Agenția de Transplant din Republica Moldova, în baza căruia se va putea face schimb de organe pentru pacienții aflați pe listele de așteptare și care au nevoie de transplant.

Dacă anumite organe nu pot fi folosite în Romania, din lipsă de receptori compatibili, acestea vor putea ajunge în Republica Moldova și invers. În cazul unei urgențe medicale, cele două Agenții vor încerca să găsească soluții pentru a identifica un organ compatibil pentru pacientul care are nevoie de transplant.

„Pentru noi este foarte important să găsim organe pentru pacienții care au nevoie de un transplant. Mai avem un Acord de colaborare și cu Ungaria. Implementarea acestui Acord semnat astazi necesită unii pași care trebuie pregătiți minuțios. România are o capacitate mai mare în ceea ce privește transplantul de organe. De aceea, pe viitor, sperăm ca unii pacienți din Republica Moldova să poată fi transplantați în România”, a declarat Sorina Pintea.

Acordul de colaborare va presupune și un schimb de experiență între toți cei implicați în activitate de transplant, aceasta însemnând pregătirea de personal.

Până la data de 30.08.2019, în România s-au înregistrat 51 de prelevări multiorgan de la donatori aflaţi în moarte cerebrală. La nivel național au fost identificate 143 declarări de moarte cerebrală, în 29 cazuri familia a refuzat donarea, în celelalte 61 de situaţii, alte cauze medicale nu au permis prelevarea. S-au efectuat 37 de transplanturi de ficat de la donatori decedați și 6 intervenții de ficat de la donatori în viață, 87 de pacienți au beneficiat de transplant de rinichi, 37 de transplanturi renale fiind efectuate de la pacienți în viață. De asemenea, s-au realizat 4 transplanturi de cord și 2 de plămân și au fost raportate şi exportate către Eurotransplant 7 grefe pulmonare (din care s-au folosit 4), 3 grefe cardiace şi 1 gerfă hepatică.

Digitalizarea procedurilor de autorizare și avizare

Ministerul Sănătății și Direcțiile de sănătate publică vor simplifica și digitaliza procedurile de autorizare și avizare, în urmatoarea perioadă.

Dupa proiectul care vizează îmbunătățirea acoperirii vaccinale la nivel național, în această săptămână, Ministerul Sănătății a primit aprobare pentru cel de-al doilea proiect din cele 7 de interes major depuse
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Finanțarea europeană de peste 21 milioane de lei va fi utilizată pentru creșterea capacitații administrative a Ministerului Sănătății și a Direcților sănătate publică județene/ a Municipiului Bucuresti prin introducerea unor soluții informatice eficiente.

„Am gandit acest proiect cu scopul de a reduce birocrația și crește transparența instituțională. Vor fi implementate măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni și de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri. Vom reduce timpii de așteptare prin digitalizarea serviciilor de avizare și autorizare, arhivarea electronică, digitalizarea fluxurile de lucru de bază din minister. Proiectul are și o componentă de formare profesională prin instruirea a 200 de persoane implicate în acest proces de implementare a soluțiilor informatice”, a spus Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Proiectul va contribui la soluționarea nevoilor identificate la nivelul MS/DSP prin:
a) posibilitatea constituirii dosarelor electronice pentru avizare/autorizare prin implementarea înregistrării electronice si a arhivarii electronice a documentelor la nivelul MS/DSP;
b) digitizarea fluxurilor interne ale MS/DSP aferente avizării/autorizării prin intermediul platformei informatice și asigurarea lucrului colaborativ pe documente, eliminând posibilitatea dublării și inconsecvenței datelor și informațiilor deținute în cadrul instituției;
c) dezvoltarea și implementarea unei soluții de portal care va asigura accesul facil al cetățenilor și mediului de afaceri pentru completarea formularelor electronice și încărcarea documentelor aferente dosarelor de solicitare. De asemenea, se va realiza instituirea unui mecanism electronic de schimb al informațiilor între instituție și cetățeni/mediul de afaceri/beneficiari prin intermediul portalului integrat cu modulul de înregistrare electronică, eliminând astfel obligativitatea depunerii solicitărilor în format letric la sediul instituției, oferind posibilitatea completării dosarelor fără deplasarea la sediul instituției;
d) retro digitalizarea dosarelor de avizare/autorizare din arhiva fizica din ultimii trei ani, asigurându-se accesul rapid al personalului implicat în procesele de avizare/autorizare repetitive (vizele anuale), reducând astfel considerabil durata procesului.

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani.

Spitalul Județean de Urgență „Constantin Opriș” din Baia Mare

Sorina Pintea, ministrul Sănătății a verificat astăzi modul în care sunt utilizate fondurile alocate de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean de Urgență „Constantin Opriș” din Baia Mare.

Anul acesta, Ministerul Sănătății a alocat 14 milioane de lei unității sanitare pentru achiziția de aparatură medicală și pentru reabilitarea, modernizarea și retehnologizarea mai multor secții si structuri ale unității.

Cu banii primiți va fi înființat blocul operator pentru chirurgie cardiovasculară, a fost achiziționată aparatură modernă pentru secția de neurochirurgiei, a fost reabilitata complet si dotată secția de anatomie patologică.
De asemenea, va fi modernizată și retehnologizata complet bucătăria spitalului, iar holul de la intrarea în unitate va fi renovat.

Anul acesta, Guvernul României a aprobat un buget istoric pentru investiții, respectiv  1,1 miliarde de lei în unitățile sanitare la nivel național.

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Maramureș, asigurând asistența medicală de specialitate pentru peste 100.000 de locuitori din municipiul Baia Mare, respectiv peste 500.000 de locuitori ai județului, iar pentru unele specialități (cardiologie intervențională: implant stimulatoare cardiace și defibrilatoare automate interne, neurochirurgie, chirurgie vasculară periferică) deservește și bolnavii din județele limitrofe, respectiv Satu Mare și Sălaj.