Ministerul Sănătății invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă a două ștampile.

Alături de Invitația de participare este atașat fisierul cu modelele celor două ștampile.

Invitație Participare 24 nov

Model Ștampile 24 nov