LISTA PERSOANELOR ÎNSCRISE PENTRU PARTICIPARE LA DEZBATEREA PUBLICĂ

din data de 11 mai 2017, ora 10.00

Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România

Tabel persoane inscrise

Data:05.05.2017

 

În completarea anunțului referitor la dezbaterea publică a proiectului de Lege

privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România

 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată:

 

”(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita

locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul

asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de

persoana care prezidează şedinţa publică.”.

 

Având în vedere capacitatea limitată a sălii Amfiteatru a Institutului Naţional de

Sănătate Publică, respectiv de 180 de locuri, accesul se va face în conformitate cu

prevederile legale sus menționate, astfel:

 

–       Înscrierea pentru participare la dezbaterea publică se va face în format

electronic la adresa de email: moancea@ms.ro@ms.ro, până la data de 10.05.2017, ora 10.00,

în limita a 180 de locuri disponibile; Pentru înscriere sunt necesare: nume și

prenume, seria și numărul documentului de identitate;

 

–       Tabelul cu persoanele înscrise va fi publicat pe site-ul Ministerului

Sănătății, rubrica Transparență decizională – Dezbateri publice în data de

10.05.2017;

 

–       Accesul în sala Amfiteatru se va face pe baza documentului de identitate,

începând cu ora 9.00, conform tabelului publicat.

 

 

 

Data: 04.05.2017

La solicitarea societății civile, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii
organizează joi, 11 mai 2017, ora 10.00 la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa
publică de dezbatere a proiectului de Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta
și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:propuneri@ms.ro> propuneri@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act
normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului (nume, e-mail, telefon), până la data de 10.05.2017, ora 10.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele caredoresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:
<mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 10.05.2017, ora 10.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi
toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)\dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la
cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–       Domnul Florian – Dorel Bodog, ministrul sănătății,

–       Domnul Rareș Trișcă, secretar de stat,

–       Domnul consilier personal al ministrului, Alexandru Rafila,

–       Doamna Amalia Șerban, director general, Direcția generală asistență medicală și sănătate publică,

–       reprezentanți ai Direcției generale programe – Agenția Națională pentru programe,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–       reprezentanți ai Institutului Naţional de Sănătate Publică,

–       reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 11 mai 2017

Data: 21.04.2017
La solicitarea Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România, în
baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează joi, 27 aprilie
2017, ora 14.00 la sediul Ministerul Sănătății, sala de consiliu, etaj 2, şedinţa
publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind modificarea şi completarea
Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale
medicamentelor de uz uman, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în
cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta
și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro>
moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act
normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de
27.04.2017, ora 10.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care
doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:
<mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 27.04.2017, ora 10.00; La
dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi
toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de
persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)
dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la
cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act
normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–       Domnul subsecretar de stat Dan Octavian Alexandrescu,

–       reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor
medicale,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–       reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

–       reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro>
www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 27 APRILIE

Data: 20.04.2017

La solicitarea Asociației Importatorilor și Distribuitorilor de Trabucuri, în baza
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează vineri, 28 aprilie 2017, ora
10.00 la sediul Ministerul Sănătății, sala de consiliu, etaj 2, şedinţa publică de
dezbatere a proiectului de Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare privind
etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de
rulat şi tutunul pentru narghilea.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în
cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta
și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro>
moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act
normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de
27.04.2017, ora 10.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care
doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:
<mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 27.04.2017, ora 10.00; La
dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi
toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de
persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)
dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la
cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act
normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

·       Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

·       Doamna Amalia Șerban, director general și doamna Mihaela Necula, consilier
la Direcția generală asistență medicală și sănătate publică,

·       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro>
www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 28 APRILIE