Data: 14.02.2017

La solicitarea Companiei Johnson & Johnson România S.R.L., în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 20 februarie 2017, ora 10.00 la sediul Ministerului Sănătății, sala de consiliu, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind aprobarea Normelor pentru autorizarea unităţilor care pot desfășura studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman.

 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 17.02.2017, ora 12.00;

 

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 17.02.2017, ora 12.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

 

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

 

– Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

– reprezentanți ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

– reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

– reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

– reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

 

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 20 februarie

 

/ Dezbateri publice

Data: 06.02.2017

La solicitarea Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează vineri, 10 februarie 2017, ora 11.00 la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România.

 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 09.02.2017, ora 16.00;

 

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 09.02.2017, ora 16.00; Ladezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

 

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

 

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)

dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

 

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–      Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

–      reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–      reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

–      reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a DispozitivelorMedicale.

 

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

 

Minuta 10 februarie

 

/ Dezbateri publice

Data: 03.02.2017

 

La solicitarea Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în baza prevederilorLegii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează marți, 7 februarie 2017, ora 9.00 la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala
Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii,
cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul încadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta
și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act
normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 06.02.2017, ora 15.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:
<mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 06.02.2017, ora 15.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi
toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la
cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–       Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

–       reprezentanți ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

–       reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

–       reprezentanți ai Agenției naționale de programe,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–       reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

–       reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

 

Minuta 7 februarie 2017
/ Dezbateri publice

Data:26.02.2017

 

La solicitarea Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 30 ianuarie 2017, ora 14.00 la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala
Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de
solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în /
din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în
cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta
și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act
normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 30.01.2017, ora 10.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:
moancea@ms.ro, până la data de 30.01.2017, ora 10.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la
cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–       Domnul secretar de stat Dan Dumitrescu,

–       Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

–       reprezentanți ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

–       reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

–       reprezentanți ai Agenției naționale de programe,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–       reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

–       reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro>

www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 30 ianuarie 2017
/ Dezbateri publice