Data: 15.11.2016

 

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează vineri, 18 noiembrie 2016, ora 10.00 la sediul Ministerului Sănătății, sala de consiliu, etajul 2,o dezbatere  publică cu tema: Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:propuneri@ms.ro> propuneri@ms.ro, până la data de 18.11.2016, cuspecificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 18.11.2016, ora 09.00;

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmităpropunerile și în format electronic, word, la adresa de email: moancea@ms.ro.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Legislaţie – Transparenţă decizională.

Minuta 18 noiembrie-2016
/ Dezbateri publice

Data:04.11.2016

 

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează joi, 10.11.2016, ora 14.00, la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti o dezbatere publică cu următoarele teme:

 

–      Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Ministrul Sănătăţii,

 

–      Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:propuneri@ms.ro> propuneri@ms.ro, până la data de 10.11.2016, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email:<mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 10.11.2016, ora 10.00;

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile și în format electronic, word, la adresa de email:

<mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute pentru fiecare temă

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de actnormativ în discuţie;”.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro>www.ms.ro, rubrica Legislaţie – Transparenţă decizională.

 

Minuta 10 noiembrie
/ Dezbateri publice