Data:20.03.2017

La solicitarea Alianței Pacienților Cronici din România, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează vineri, 24 martie 2017, ora 10.00 la sediul Ministerul Sănătății, sala de consiliu, etaj 2, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.

 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 23.03.2017, ora 16.00;

 

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 23.03.2017, ora 16.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–       Domnul subsecretar de stat Dan Octavian Alexandrescu,

–       reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–       reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

–       reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 24 MARTIE
/ Dezbateri publice

Data: 09.03.2017

 

La solicitarea Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 13 martie 2017, ora 15.00 la sediul Ministerului Sănătății, sala de consiliu, etaj 2, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezentași în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de13.03.2017, ora 12.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email: <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 13.03.2017, ora 12.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista depersoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi lacuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–  Doamna secretar de stat Corina Silvia Pop,

–  Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

– reprezentanți ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

– reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

– reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

– reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

– reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 13 martie

 

/ Dezbateri publice

Data: 06.03.2017

 

La solicitarea Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează joi, 9 martie 2017, ora 12.00 la sediul Ministerului Sănătății, sala de consiliu, etaj 2, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 09.03.2017, ora 09.00;

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele caredoresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email: <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 09.03.2017, ora 09.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

 

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

– Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

– reprezentanți ai Agenției naționale pentru programe de sănătate,

– reprezentanți ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

– reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor

medicale,

– reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

– reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

– reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor

Medicale.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 9 martie

 

/ Dezbateri publice

Data: 14.02.2017

La solicitarea Companiei Johnson & Johnson România S.R.L., în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 20 februarie 2017, ora 10.00 la sediul Ministerului Sănătății, sala de consiliu, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind aprobarea Normelor pentru autorizarea unităţilor care pot desfășura studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman.

 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 17.02.2017, ora 12.00;

 

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 17.02.2017, ora 12.00; La dezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

 

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

 

– Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

– reprezentanți ai Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,

– reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

– reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

– reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

 

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Minuta 20 februarie

 

/ Dezbateri publice

Data: 06.02.2017

La solicitarea Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează vineri, 10 februarie 2017, ora 11.00 la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România.

 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 09.02.2017, ora 16.00;

 

Modalitatea de înscriere: este necesară înscrierea doar pentru persoanele care doresc să ia cuvântul la ședința publică; înscrierea se face la adresa de email:  <mailto:moancea@ms.ro> moancea@ms.ro, până la data de 09.02.2017, ora 16.00; Ladezbaterea publică au acces instituţiile publice, organizaţiile civice, precum şi toate persoanele interesate.

 

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința publică.

 

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b)

dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

 

La dezbaterea publică, din partea Ministerului Sănătății, vor participa:

–      Domnul secretar de stat Rareș Trișcă,

–      reprezentanți ai Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

–       reprezentanți ai Direcției generale resurse umane, juridic și contencios,

–      reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

–      reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a DispozitivelorMedicale.

 

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  <http://www.ms.ro> www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

 

Minuta 10 februarie

 

/ Dezbateri publice