Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,  prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005,  în care s-a  efectuat pregătirea.

Publicație examen atestate cerere

„Ministerul Sănătăţii anunţa pe cei interesaţi că au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenţi sesiunea februarie-martie 2019.

Astfel redăm alăturat listele nominale cu rezidenţii care depus dosare, după cum urmează:

Anexa 1-solicitări   aprobate

Anexa 2– solicitări pentru care se aprobă detaşarea pe o perioadă de 6 luni

Anexa 3-solicitări care se vor soluționa după completarea dosarelor cu avizele lipsă.

Anexa 4-solicitări de competența Ministerului Educației Naționale

 

Schimbarea centrelor de pregătire  este operațională începând cu 15 martie 2019 .”

 

liste solicitari aprobate

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada  februarie-martie 2019,  prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire  pentru rezidenți din  acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 februarie 2019-25 februarie 2019, inclusiv.

anunt sesiune schimbare centre pregatire febr.2019 capacitate disponibila sesiune schimbare centre RECTIFICARE 1

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

PUBL.20.03.2019 Cerere toate specialitațile model recomandare Arondarea candidaților pe specialități și centre universitare de examen candidati-spec20190320s-3 data,loc,oră examen-spec20190320s-1

ÎN ATENȚIA MEDICILOR AFLAȚI ÎN PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE

Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019.

Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de  6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.