Utilizați acest formular pentru a raporta un comerciant online de medicamente de uz uman dacă aveți unele îngrijorări cu privire la respectiva pagină web. Suspiciunile se pot referi la: lipsa afișării logoului european, oferirea spre vânzare a medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală, dacă nu ați identificat unitatea farmaceutică în lista celor autorizate să comercializeze medicamente online, vânzarea unor medicamente neautorizate în România etc., dar nu se limitează la aceste exemple.

În urma datelor pe care le furnizați, Ministerul Sănătății va investiga și va acționa în consecință

Următoarele date sunt obligatorii a fi completate de către solicitant: