Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 3 >>  Pagina 1 din 3  
 
Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman
Contact: Adrian Dumitru
021.3072.550
Afisat de la 25-08-2016 pana la 05-10-2016
referat de aprobare
proiect OMS
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea şi completarea Anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576 /2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare
Contact: Daniel Verman
021.3072.664
Afisat de la 19-08-2016 pana la 29-09-2016
referat Ordin modificare OMS 1782
Proiect Ordin modificare OMS 1782
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța, instituție subordonată Ministerului Sănătății
Contact: Florache Moise
021.3072.674
Afisat de la 16-08-2016 pana la 26-09-2016
NF Vifor Haiduc - 1
HG VIFOR HAIDUC
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Contact:  Rodica Culea
021.3072.592
Afisat de la 16-08-2016 pana la 26-09-2016
NF -IMOBILE CNAS
HG IMOBILE CNAS
Anexa 1-caracteristici tehnice GJ+MM Cascada
Anexa 2-înscriere AB
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Contact: Roxana Ilie
021.3072.592
Afisat de la 16-08-2016 pana la 26-09-2016
NF ACTUALIZARI 2016
HG ACTUALIZARE DATE
ANEXA 1
ANEXA 2 nr. nou
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate