Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2    Pagina 3 din 3  
 
Ordin privind modificarea Anexei nr. 1-"Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice si paraclinice" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora.
Contact: dr. Beatrice Nimereanu
021.3072.602 / 021.3072.525
Afisat de la 25-06-2014 pana la 06-08-2014
Ordin
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea unor ordine ale ministrului sanatatii.
Contact: Monica Isaila
021.307.25.75
Afisat de la 25-06-2014 pana la 06-08-2014
referat ordin ms modificare ordine ms
OMS modificare ordine ms BC
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiții care fac parte din Proiectul ”Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”
Contact: Susana Matei
021.3072.640
Afisat de la 25-06-2014 pana la 06-08-2014
NF HG deseuri
Anexa 1 lista spitale
Caracteristici-indicatori-25.06.2014
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice
Contact: Marilena Chivu
021.307.26.15
Afisat de la 25-06-2014 pana la 05-08-2014
ORDIN MODIFICARE 698
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Contact: Dr. Vlad Negulescu
021.3161079
Afisat de la 20-06-2014 pana la 31-07-2014
Referat aprobare Ordin Protocoale-orfane
Ordin Protocoale-orfane
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate