Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
 2 >>  Pagina 1 din 2  
 
Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului și deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum și a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare
Contact: Adriana Cârlan
021.3072.662
Afisat de la 19-05-2016 pana la 29-06-2016
Nota fundamentare
HG
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
Contact: Costin Iliuta
021.3072.665
Afisat de la 18-05-2016 pana la 28-06-2016
Referat SZ 29.01.2016-1
Ordin SZ 11.05.2016
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
Contact: Valentina Diaconu
0372.309.292
Afisat de la 13-05-2016 pana la 23-06-2016
Nota fundamentare
proiect HG
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piață şi utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare și pentru modificarea și completarea Ordinului 10/368/2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi padurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României Afisat de la 13-05-2016 pana la 23-06-2016
Referat Norme HG 617 nou 13 05
norme HG617 final si modificare ordin 10 din 2010
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional
Contact: Iordache Gheorghe Cristian
021.3072.665
Afisat de la 27-04-2016 pana la 08-06-2016
NF
HG, Anexa nr. 1 si 2
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate