Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională

 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2 4 >>  Pagina 3 din 4  
 
Hotarare de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Contact: Costin Iliuta
021.3072.665
Afisat de la 28-09-2015 pana la 06-11-2015
NF-HG-720- din 28 septembrie v2
HG-720 din 28 septembrie
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute.
Contact: Marieta Bardut
021.3072.623
Afisat de la 25-09-2015 pana la 05-11-2015
ordin infiintare UAVCA
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea art. 7, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
Contact: Gheorghe Cristian Iordache
021.3027.624
Afisat de la 23-09-2015 pana la 03-11-2015
BIOCIDE HG 617 19 08 2015
Nota fundamentare TARIFE BIOCIDE 27 08 2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Contact: Mariana Neagu
021.3072.674
Afisat de la 16-09-2015 pana la 27-10-2015
NF 01.09
HG 01.09
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut.
Contact: Benoni Tiganiuc
021.3072.591
Afisat de la 15-09-2015 pana la 26-10-2015
Modif AP-AVC
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate