Home Home Home
         Legislatie > Transparenţa decizională
 

Ministerul Sanatatii - Transparenta decizionala
Arhiva Transparenta Decizionala


 
<< 1 2 4 >>  Pagina 3 din 4  
 
Hotarare de Guvern privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor imobile din domeniul public al statului și trecerea acestora din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța, respectiv administrarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”
Contact:  Florache Moise
021.3072.674
Afisat de la 13-02-2015 pana la 26-03-2015
NF Viilor
HG Viilor - Geriatrie
Anexa 1 Viilor + Geriatrie - 05 01
Anexa 2 Viilor + Geriatrie - 27 01
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
Contact: Florache Moise
021.3072.674
Afisat de la 13-02-2015 pana la 26-03-2015
NF retrocedari
HG retrocedari
Anexe la H G
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Hotarare de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii „CENTRUL ROMÂN DE CERCETARE BIOMOLECULARĂ APLICATĂ BOLILOR INFECŢIOASE”
Contact: Rodica Nadolu
021.3072.672
Afisat de la 12-02-2015 pana la 25-03-2015
NF-INBals-CercetareBio
HG-CercetareBio-Bals
Anexa HG-INBals-2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015
Contact: Petru Melinte
021.3072.591
Afisat de la 11-02-2015 pana la 24-03-2015
ordin ambulante ian 2015
referat ambulante ian 2015
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Ordin completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
Contact: Beatrice Nimereanu
021.3072.602
Liliana Marineanu
021.2551.574
Afisat de la 04-02-2015 pana la 17-03-2015
ordin modif 1141
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate