Producerea și fabricarea substanțelor stupefiante și psihotrope se autorizează de către Ministerul Sănătății Publice, pe baza următoarelor documente, prezentate în original și în copie:

    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

    b) actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

    c) lista de substanțe care urmează a fi produse și/sau fabricate, menționându-se pentru fiecare cantitatea și destinația;

    d) curriculum vitae al persoanei responsabile și actul de studii care conferă competență în acest domeniu;

    e) cazierul judiciar al persoanei responsabile;

    f) memoriul tehnic;

    g) declarație referitoare la măsurile de protecție fizică a substanțelor stupefiante și psihotrope.

 

 

Fabricarea preparatelor stupefiante și psihotrope se autorizează de Ministerul Sănătății Publice, pe baza următoarelor documente, prezentate în original și în copie:

    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

    b) actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

    c) autorizația de fabricație emisă de Agenția Națională a Medicamentului;

    d) curriculum vitae al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanțe stupefiante și psihotrope și diploma de licență;

    e) cazierul judiciar al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanțe stupefiante și psihotrope;

    f) lista preparatelor stupefiante și psihotrope ce urmează a fi fabricate;

    g) declarație referitoare la măsurile de protecție fizică a substanțelor stupefiante și psihotrope.

 

 

Depozitarea și distribuirea plantelor, substanțelor și, respectiv, a preparatelor stupefiante și psihotrope se autorizează de Ministerul Sănătății Publice, pe baza următoarelor documente:

    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

    b) actul constitutiv, codul unic de înregistrare;

    c) autorizația de funcționare a depozitului;

    d) curriculum vitae al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanțe stupefiante și psihotrope și diploma de licență;

    e) cazierul judiciar al farmacistului responsabil pentru activitatea cu substanțe stupefiante și psihotrope;

    f) declarație referitoare la măsurile de protecție fizică a substanțelor stupefiante și psihotrope

 

 

Cabinetele medicale de altă specialitate decât medicina de familie se autorizează de Ministerul Sănătății Publice pentru activitate cu substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, în baza următoarelor documente:

    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

    b) autorizația de funcționare;

    c) înregistrarea în registrul unic al cabinetelor medicale;

    d) autorizația de liberă practică a medicului specialist și, după caz, a medicului anestezist, împreună cu contractul de muncă sau de colaborare al acestuia.

 

 

Pentru autorizarea în scopul cercetării medicale ori științifice, pentru învățământ sau pentru efectuarea de constatări ori expertize tehnico-științifice, fizico-chimice, dispuse de autoritățile judiciare, potrivit legii, persoana fizică sau juridică solicitantă depune la Ministerul Sănătății Publice:

    a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

    b) documente de identificare sau, după caz, actul constitutiv și date despre locația unde se vor utiliza plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope;

    c) documente privind plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope utilizate și cantitățile estimate;

    d) scurt rezumat al proiectului, cu precizarea duratei, scopului, obiectivelor și justificarea medicală și științifică a cercetării; în special trebuie precizat în ce măsură proiectul respectiv reprezintă sau nu reprezintă o duplicare a unor experimente cu rezultate deja cunoscute;

    e) documente privind persoana responsabilă de plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope.