Carieră medici
Concurs medici - Spitalul Municipal Motru

Având în vedere prevederile: - OMS nr. 166/2023 – pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist - şef în unităţile sanitare publice cu paturi Spitalul Municipal Motru organizează la sediul acestuia, respectiv strada Carol Davilla nr. 4, județul Gorj, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale vacante de execuţie: • 1 post de medic specialist oftalmologie – Compartiment Oftalmologie (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post de medic specialist O.R.L. – Compartiment O.R.L. (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic specialist cardiologie – Cabinet Cardiologie din Ambulatoriu integrat (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic specialist medicină internă – secția Medicină internă (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic rezident ultimul an în specialitatea pediatrie – Secția Pediatrie (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic rezident ultimul an în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriu integrat (7ore/zi ; 35 ore/săptămână)
 • 19 Mai 2023

Concurs medici - Spitalul Municipal Motru

Spitalul Municipal Motru organizează la sediul acestuia, respectiv strada Carol Davilla nr. 4, județul Gorj, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale vacante de execuţie: • 1 post de medic specialist oftalmologie – Compartiment Oftalmologie (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post de medic specialist O.R.L. – Compartiment O.R.L. (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic specialist cardiologie – Cabinet Cardiologie din Ambulatoriu integrat (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic specialist medicină internă – secția Medicină internă (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic rezident ultimul an în specialitatea pediatrie – Secția Pediatrie (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic rezident ultimul an în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriu integrat (7ore/zi ; 35 ore/săptămână)
 • 19 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Pompei Samarian" Călăraşi

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Pompei Samarian" Călăraşi, in conformitate cu prevederile O.M.S nr. 166/ 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi,organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată cu norma intregă , a următoarelor posturi vacante de execuţie: -1 post medic specialist in specialitatea neurochirurgie, in cadrul cabinetului de neurochirurgie din Ambulatoriul integrat -1 post medic specialist in specialitatea neurochirurgie, in cadrul compartimnetului neurochirurgie, secţia ortopedie traumatologie
 • 17 Mai 2023

Concurs medici - Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.166/2023, 1 post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie generală, pe durată nedeterminată, în cadrul secției Chirurgie Generală II. 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea oftalmologie, pe durată nedeterminată, în cadrul secției Oftalmologie.
 • 15 Mai 2023

Concurs medici - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medici specialitatea radiologie și imagistică medicală: a) 1 post de medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală la Lab. Cl. Radiologie și Imagistică Medicală – Comp. Angiografie și Terapie Endovasculară b) 1 post de medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală c) 2 posturi de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în rezidențiat specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală d) 2 posturi de medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală – comp. CT e) 1 post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în rezidențiat specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală – comp. RMN
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea următorului post: • 1 post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă, în cadrul Secției ATI, contract de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi;
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil

Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil având sediul în Mizil, str. Spitalului, nr.21, jud. Prahova, organizează CONCURS pentru ocuparea postului de medic, pe perioadă nedetrminată, normă întreagă 7 ore/zi, conform Ordinului nr. 166/26.01.2023, respectiv de: 1. Numărul și denumirea posturilor • un post medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeteminată, normă întreagă, la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea neurologie Secția Clinică Neurologie - Compartiment Terapie Acută Neurologie.
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” Focşani

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” Focşani (U.M. 02417) cu sediul în Focşani, str. Cezar Bolliac nr.3-5, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant de execuție, astfel: - medic specialist/ cabinet ortopedie și traumatologie/ Ambulatoriu integrat, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 7 ore/ zi, 35 ore/ săptămână, 1 post.
 • 15 Mai 2023

Concurs medici - Spitalul Clinic Județean de Urgență"Sfântul Apostol Andrei” Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență"Sfântul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs in conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023 următorul post vacant: - 2 posturi cu jumătate de normă de medic specialist specialitatea medicină fizică și reabilitare în cadrul Laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie.
 • 15 Mai 2023

Concurs medici - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea anatomie patologică și pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic primar specialitatea anatomie patologică la Serviciul Clinic Anatomie Patologică.
 • 15 Mai 2023

Concurs medici - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea chirurgie cardiovasculară la Compartiment Clinic Chirurgie Cardiovasculară.
 • 15 Mai 2023


Concurs medic - Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș

Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, cu sediul în Timișoara, Str.Lenau Nr.10, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractual vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână, astfel: - un post de medic specialist în specialitatea igienă, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă-colectivul igiena mediului și medicina muncii și colectivul de statistică; - un post de medic specialist în specialitatea sănătate publică și management la Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății, colectivul de supraveghere boli netransmisibile, de evaluare programe boli netransmisibile, de informare educare în sănătate publică, programe de promovarea sănătății și demografie și statistică .
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Direcția de Asistență Socială Focșani

Direcția de Asistență Socială Focșani, județul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic stomatolog pe perioadă nedeterminată, 7 ore/zi, în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare și de medicină dentară- unități de învățământ, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166 din 26 ianuarie 2023
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Centrul de Transfuzie Sanguină Iași

Centrul de Transfuzie Sanguină Iași, cu sediul în localitatea Iași, Str. Nicolae Bălcescu nr.21, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, în conformitate cu prevederile OMS 166/2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: Biochimist Specialist, specialitatea biochimie medicală, NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant , studii superioare NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție, COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Managementul Calității DURATA TIMPULUI DE LUCRU: normă întreagă, 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată.
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul de Urgență ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București

Spitalul de Urgență ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul pe str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sector 2, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor metodologiilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, personal contractual, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, după cum urmează: - Două posturi de medic specialist (personal contractual), specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală, în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală, pozitiile 515/a și 515/b din statul de organizare al unității;
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 și a Ordinului 166/2023; - 1 post cu normă întreagă pe perioada nedeterminată de medic primar specialitatea pediatrie, în cadrul U.P.U.
 • 15 Mai 2023