Componenta 7 - Transformare Digitală. Investitia specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a asigura o abordare unitară în vederea derulării apelului de proiecte Investitia specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Ministerul Sănătății prelungește termenul de depunere până cel târziu 15 septembrie 2023, ora 16:00.


Obiectivul investiției este reprezentat de dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora in cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți.  
Având în vedere cele menționate se urmărește dezvoltarea unor module informatice noi care să deservească activitatea unităților sanitare prin demararea unui proces de digitalizare, prin achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare (echipamente IT, echipamente pentru comunicații, și echipamente conexe, inclusiv licențe), migrarea de date către noi sisteme și infrastructuri, dezvoltare de aplicații informatice aferente, dar și prin instruirea personalului tehnic la nivel local. 
Un proiect poate conține următoarele componente:
Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicațiiComponenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilitățiiComponenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității
Bugetul investiției este în valoare de 493.900.000 lei (fără TVA), echivalentul a 100.000.000 € (fără TVA) în cadrul căruia se vor finanța sisteme informatice și infrastructură digitală pentru 200 de unități sanitare publice.

PNRR _ C7_ Digitalizare Spitale _ Obiective de investitii declarate ELIGIBIL _ Etapa I _ Evaluare

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Manual inscriere proiecte

Anexa 3 - Declaratia de eligibilitate

Anexa 3.1 - Declaratie angajament

Anexa 4 - Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 - Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 - Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 - Grila de evaluare

Anexa 9 - Buget și plan de achiziții

Anexa 10 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 11 - Model Contract finantare

Anexa 12 - Model acord de parteneriat

Ghid de finantare I3.3 Sisteme informatice in unitati sanitare publice

Instructiune Nr. 1 _ 17 iulie _ MS_733

Instruciune Nr. 1 _ 25 iulie 2023 _ Prelungire termen I.3.3

Instructiune Nr. 2 _ 24.08.2023 _ Prelungire termen depunere

Instructiunea 3_depunere multipla

Instructiune 1 - I 3.3 - 12.01.2023

Instructiune nr 4_07.02.2024_13.3

Obiective de investitii-lista rezerva_C7_I3.3_solutionare contestatii 17_05_2024

Obiective de investiții aprobate pentru finanțare ,finalizare contestații _ PNRR Digitalizare Spitale 17_05_2024

Calendar apel:

Data publicării ghidului de finanțare: 07 iulie 2023.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare:

07 iulie ora 10:00.

Data închiderii:

15 septembrie 2023, ora 16:00

Dosarul de finanțare va fi încărcat pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro de reprezentantul legal;

Distribuiți această pagină